Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5198
02)2287-5154
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Wolhae - Phòng 307

Mục tiêu đào tạo

 • Nuôi dưỡng nguồn nhân lực chuyên nghiệp trong môi trường sống toàn cầu trong thời đại công nghiệp lần thứ 4 Toàn cầu cuộc sống là một trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường sống con người bằng cách hoạt động với các khái niệm về sinh thái nhân văn liên ngành và bằng cách nghiên cứu và các môn học dựa trên cách tiếp cận hợp nhất để đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội phức tạp và đa dạng trong thời đại toàn cầu hóa để đào tạo khả năng phản ứng tại chỗ và sự sáng tạo, chuyên gia lý luận xuất sắc và thực tiễn để góp phần vào sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan và kỷ luật, và đến một vai trò chủ đạo trong việc sửa chữa các mô hình của trái tim con người.
 • Chuyên khoa này là một bộ phận hội tụ với một loạt các ngành liên quan đến môi trường sống như nghiên cứu người tiêu dùng, nghiên cứu sinh hoạt hàng ngày và may mặc. Do sự toàn cầu của ngành công nghiệp ngày nay, đa dạng và phức tạp mà các xu hướng xã hội và nhu cầu đòi hỏi các chuyên gia phản ứng tổng hợp để trang trải các lĩnh vực khác nhau của kiến
 • thức. Để đáp ứng điều này,các bộ phận nên lãnh đạo liên ngành đã thay đổi bằng cách mở khóa học để nâng cao kỹ năng có thể áp dụng để hợp nhất sự hiểu biết về ba lĩnh vực, dựa trên kinh nghiệm thu được trong mỗi kỷ luật đối với sinh thái của con người và Đồng thời, chúng tôi muốn đưa các chuyên gia liên quan đến xã hội.

Triển vọng nghề nghiệp

 • Chuyên ngành người tiêu dùng
  • Chuyên gia marketing
  • Nhà quản lý dịch vụ khách hàng
  • Nhân viên văn phòng tín dụng (nhân viên bảo hiểm, nhân viên ngân hàng, nhân viên chứng khoán)
  • Giám đốc thị trường và thăm dò ý kiến
  • Chuyên gia nghiên cứu lập kế hoạch sản phẩm / quảng cáo
  • Giáo sư và giảng viên
 • Chuyên ngành nhà ở
  • Quản lý nhà ở cộng đồng
  • Nhà quản lý liên quan đến kiến trúc
  • Giáo sư Đại học và giảng viên
  • Nhân viên nghiên cứu khoa xã hội
  • Người thiết kế và lên kế hoạch đô thị
  • Thiết kế nội thất
 • Chuyên ngành trang phục
  • Giáo sư và giảng viên Đại học
  • Chuyên gia tư vấn và phân tích thông tin thời trang và
  • Các nhà nghiên cứu (chuyên gia R&D) trong các viện nghiên cứu liên quan đến thời trang dệt may.