Cử Nhân hướng dẫn

Học lại/Tốt nghiệp

Đăng ký và hoàn tr/Vay học phí/Học bổng

Thầy Lee soo Chul hướng dẫn

Đăng ký

 • Thời gian đăng ký
  • Thông thường trong vòng 1 tuần trước khai giảng 2 tuần(Tham khảo lịch học)
 • Thời hạn đăng ký cuối cùng
  • Sau khai giảng 1 tháng
 • Xử lý trường hợp chưa đăng ký
  • Xử lý dựa theo diều 13 quy định học vị cao học.
 • Đăng ký tín chỉ
  • Nếu khóa học đã kết thúc nhưng vẫn chưa hoàn thành được số tín chỉ cần để tốt nghiệp thì dực vào tiêu chuẩn sau để thu mức học phí tương ứng đối với các sinh viên đăng ký tín chỉ. Sinh viên phải liên lạc với Đội hỗ trợ sinh viên Cao học để xác nhận và nộp mức học phí tương ứng trong thời hạn quy định.
 • Học phí theo tín chỉ
  • Từ 1 đến 3 tín chỉ: nộp 1/2 học phí của học kỳ
  • Từ 4 tín chỉ trở lên: nộp toàn bộ học phí của học kỳ

Hoàn tiền học phí (Hoàn trả)

 • Lý do hoàn tiền học phí (Hoàn trả)
  • Với các lý do không thể học cao học như không nhập học, thôi học hoặc bị đuổi học,..., căn cứ vào "Quy định liên quan đến học phí và phí nhập học đại học (Pháp lệnh giáo dục tài nguyên con người)" thì sẽ được hoàn trả tiền học phí.
 • Điều kiện hoàn tiền học phí (Hoàn trả)
Conditions for tuition refund (return)
Ngày phát sinh lý do phải hoàn trả Số tiền hoàn trả
Trước ngày nhập học Toàn bộ học phí và phí nhập học
Trước khi qua 30 ngày kể từ ngày nhập học 5/6 học phí
Trước khi qua 60 ngày kể từ ngày quá 30 ngày nhập học 2/3 học phí
Trước khi qua 90 ngày kể từ ngày quá 60 ngày nhập học 1/2 học phí
Qua 90 ngày sau ngày nhập học Không hoàn trả

Trường hợp bảo lưu mà không được hoàn trả học phí thì khoản phí đó sẽ được chuyển sang kỳ tái nhập học.

 • Thủ tục hoàn tiền học phí (Hoàn trả)
  • Đối tượng nhập học nhưng từ chối học
   Tải và điền mẫu đơn <Đơn xin bỏ học và đăng ký hoàn trả> ở homepage, sau đó nộp cho Đội hỗ trợ sinh viên Cao học.
  • Đối tượng đang học nhưng thôi học
   Sau khi làm thủ tục thôi học, tải và điền mẫu đơn <Đơn xin đăng ký hoàn trả> ở homepage trường, nộp cho Đội hỗ trợ sinh viên Cao học.
  • Thông thường số tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản đã đăng ký sau 2 tuần làm việc.