Thi/Luận văn

Thi

Thay thế lịch trình

Luận văn

Thi tổng hợp

  • Tư cách dự thi
    • người học trên 15 tín chỉ(3 học kì) thạc sỹ(cử nhân, tiến sỹ), 18 tín chỉ(3 học kì) tiến sĩ, 42 tín chỉ (6 học kì) chương trình tổng hợp thạc sỹ - tiến sỹ.
  • Lịch thi tổng hợp (tiến hành mỗi học kỳ)
Comprehensive (annual) exam schedule
Nội dung Thời gian(tạm thời) Ghi chú
Nhận đơn đăng ký dự tuyển tuần thứ 2 sau khai giảng Tiếp nhận qua mạng
Ngày thi tuần thứ 4 sau khai giảng Tham khảo nội dung thông báo Cao học
Thông báo trúng tuyển tuần thứ 6 sau khai giảng Tham khảo nội dung thông báo Cao học

Lịch trình tham khảo các năm học

  • Các môn thi tổng hợp và thời gian thi
Subjects and Exam Time table for Comprehensive exam
Phân loại Nội dung
Môn thi ra đề thi được ấn định chuyên ngành cụ thể
Thời gian thi 100 phút
Thành viên ra đề các giáo sư hướng dẫn( hoặc giáo sư phụ trách chuyên ngành thích hợp) ra đề
Tiêu chuẩn chấm điểm đạt từ 70 điểm trên 100 điểm trở lên trúng tuyển
  • Lệ phí dự thi
    • thạc sỹ(cử nhân thạc sỹ) - 30.000 won, tiến sỹ (thạc sỹ tiến sỹ) - 40.000 won
  • Hướng dẫn tiếp nhận
01 Login “Thông tin đào tạo Internet” trên trang chủ Cao học02 Chọn “Thi chứng nhận”03 Chọn “Thi tổng hợp”04 Chọn khóa học (phân loại thạc sĩ, tiến sĩ)05 Chuyển tiền theo tên cá nhân vào tài khoản chỉ định trường Đại học Sangmyung zoom in