Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5363
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa chính, Phòng 303

Mục tiêu đào tạo

Khoa phần mềm dẫn đầu thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong tương lai

Khoa đặt mục tiêu đào tạo nhân lực chuyên môn sáng tạo thành thạo các công việc như phát triển, hoạch định, vận hành phần mềm một cách thực dụng đang trở thành căn nguyên của xã hội trí tuệ thông tin hóa thế kỷ 21. Cụ thể như sau

 • Nuôi dưỡng nhân lực thực vụ có năng lực giải quyết vấn đề một các thực tế lĩnh vực phần mềm
 • Nuôi dưỡng nhân lực chuyên môn có thể vận dụng kỹ năng sáng tạo vào thiết kế và ứng dụng lĩnh vực kỹ thuật
 • Nuôi dưỡng nhân lực kỹ thuật có ý thức trách nhiệm nền tảng kiến thức chuyên môn có thể đóng góp cho sự phát triển của xã hội
 • Nuôi dưỡng nhà lãnh đạo hàng đầu có thể thể hiện tư duy và kỹ năng của bản thân trong xã hội toàn cầu hóa

Triển vọng nghề nghiệp

 • Naver Line, Kakao, Nexon, SK C&C, KT, LG CNS, Samsung Electronic
 • Chuyên gia phân tích và mô hình hóa dữ liệu lớn (bigdata), chuyên gia khoa học dữ liệu
 • Nhà thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm trí thông minh nhân tạo, máy móc học
 • Nhà hoạch định và phát triển mạng lưới phần mềm/internet of things
 • Nhà phát triển phần mềm ứng dụng di động
 • Nhà hoạch định và phát triển phần mềm dịch vụ internet, embedded
 • Chuyên gia bảo an/an ninh thông tinh
 • Chuyên gia hệ thống dữ liệu
 • Nhân viên công vụ cao cấp, người đại diện thông qua kỳ thi viên chức kỹ thuật
 • Doanh nghiệp liên doanh (venture)
 • Giáo sư, nhà nghiên cứu sau khi tốt nghiệp thạc sĩ - Tiến sĩ cao học trong và ngoài nước