Hướng dẫn các khoa

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn

Khoa học tự nhiên
Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5090
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa phòng A101 Tòa Sư phạm

Mục tiêu đào tạo

Khoa Đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc đang vươn xa ra thế giới! Khoa giáo dục tiếng Hàn!

Mục tiêu thực hiện cụ thể là để nuôi dưỡng những người có tài năng chuyên môn tri thức trong giáo dục văn học ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ Hàn quốc.

  • Sự nuôi dưỡng những năng lực sáng tạo văn hóa và giá trị đúng đắn thông qua sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ.
  • Khoa Giáo dục ngôn ngữ - Khoa Giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc nuôi dưỡng năng lực nghiên cứu mang tính sáng tạo để phát triển lý thuyết và tri thức mới.
  • Khoa Giáo dục ngôn ngữ - Khoa Giáo dục ngôn ngữ Hàn quốc được trang bị tính chuyên môn hóa có khả năng dẫn đầu toàn cầu hóa và thông tin hóa.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Viện nghiên cứu giáo dục Ngôn Ngữ, Giáo sư Khoa Giáo dục ngôn ngữ.
    • Sau khi có bằng học vị Tiến sỹ thì có thể nghiên cứu liên quan đến giáo dục ngôn ngữ, viện nghiên cứu do chính phủ tài trợ và có thể ứng tuyển Giáo sư cho các trường Đại học về giáo dục ngôn ngữ.
  • Giảng viên ngôn ngữ Hàn quốc, chuyên gia giáo dục ngôn ngữ Hàn quốc, giáo sư ngôn ngữ Hàn quốc.
    • Sau khi lấy bằng Tiến sỹ, có thể đăng kí giảng dạy tiếng Hàn cho sinh viên nước ngoài tại trung tâm giáo dục của mỗi trường Đại Học. Ngoài ra, sinh viên có thể ứng tuyển tuyển dụng của giáo sư khi đã tích lũy được thành tích trong khoa giáo dục ngôn ngữ Hàn quốc.