Cử Nhân hướng dẫn

Cơ sở Seoul

touch slide
Seoul Campus
Khối Khoa Tên học vị Thạc sĩ Tên học vị Tiến sĩ
Xã hội nhân văn Giáo dục Quốc ngữ Thạc sĩ giáo dục học Tiến sĩ giáo dục học
Ngôn ngữ & văn hóa Nhật Bản Thạc sĩ văn học Tiến sĩ văn học
Sử học Thạc sĩ văn học Tiến sĩ văn học
Hàn Quốc Thạc sĩ văn học Tiến sĩ văn học
Giáo dục Thạc sĩ giáo dục học Tiến sĩ giáo dục học
Địa lý Thạc sĩ văn học Tiến sĩ thư viện học
Thông tin thư viện Thạc sĩ thư viện học Tiến sĩ thư viện học
Hành chính Thạc sĩ hành chính học Tiến sĩ hành chính học
Kinh tế Thạc sĩ kinh tế học Tiến sĩ kinh tế học
Quản trị kinh doanh Thạc sĩ quản trị học Tiến sĩ quản trị học
Thương mại Quốc tế Chuyên ngành kinh tế Quốc tế Thạc sĩ kinh tế học Tiến sĩ kinh tế học
Chuyên ngành quản trị kinh doanh Quốc tế Thạc sĩ quản trị học Tiến sĩ quản trị học
Phúc lợi gia đình Thạc sĩ phúc lợi gia đình học Tiến sĩ phúc lợi gia đình học
Bảo hộ tác quyền Thạc sĩ bảo hộ tác quyền học Tiến sĩ bảo hộ tác quyền học
Bất động sản - Tiến sĩ bất động sản
Sáng tạo nội dung - Tiên sĩ văn học
Chính sách quốc phòng Thạc sĩ chính sách quốc phòng học -
Quản lý tài sản - Tiến sĩ quản lý tài sản
Quản lý nghệ thuật làm đẹp Thạc sĩ quản lý nghệ thuật làm đẹp Tiến sĩ quản lý nghệ thuật làm đẹp
Quản lý dịch vụ con người Thạc sĩ quản lý dịch vụ con người Tiến sĩ quản lý dịch vụ con người
Quản lý thực phẩm khách sạn Thạc sĩ quản lý thực phẩm khách sạn Tiến sĩ quản lý thực phẩm khách sạn
Kinh doanh tiệc cưới Thạc sĩ Kinh doanh tiệc cưới Tiến sĩ Kinh doanh tiệc cưới
Khoa học tự nhiên Hóa học Thạc sĩ khoa học Tiến sĩ khoa học
Sinh vật Thạc sĩ khoa học Tiến sĩ khoa học
Khoa học máy tính Thạc sĩ khoa học máy tính Tiến sĩ khoa học máy tính
Môi trường sinh hoạt Thạc sĩ khoa học Tiến sĩ khoa học
Dinh dưỡng thực phẩm Thạc sĩ khoa học Tiến sĩ khoa học
Tài nguyên môi trường Thạc sĩ khoa học Tiến sĩ khoa học
Game Thạc sĩ trò chơi Tiến sĩ trò chơi
Điều phối thực phẩm Thạc sĩ khoa học Tiến sĩ khoa học
Phần mềm điện thoại Thạc sỹ phần mềm điện thoại -
Kỹ thuật Công nghệ thông tin - máy tính Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Quản lý kỹ thuật Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Hóa học công nghiệp Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Vật liệu hóa học mới Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Công nghệ nền tảng môi trường sinh học Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Kỹ thuật công trình Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Kỹ thuật cảm tính Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Năng lượng lưới Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Công nghệ môi trường sinh thái hội tụ Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Kỹ thuật quản lý công nghệ Thạc sĩ kỹ thuật quản lý công nghệ -
In ấn tổng hợp 3D - Tiến sĩ in ấn tổng hợp 3D
Nghệ thuật thể thao Nghệ thuật tạo hình Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ mỹ thuật
Nghệ thuật đời sống Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ nghệ thuật
Âm nhạc Thạc sĩ kỹ thuật -
Âm nhạc đa phương tiện mới Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ âm nhạc
Thể chất Thạc sĩ thể chất Tiến sĩ thể chất
Múa Thạc sĩ múa Tiến sĩ múa
Thể chất xã hội Thạc sĩ thể chất -
Nghệ thuật tạo hình – thiết kế - Tiến sĩ mỹ thuật
Hình ảnh kỹ thuật số Thạc sĩ nghệ thuật Tiến sĩ nghệ thuật
Quản lý văn hóa nghệ thuật - Tiến sĩ nghệ thuật
Quản lý nghệ thuật biểu diễn - Tiến sĩ nghệ thuật
Công nghệ âm nhạc - Tiến sĩ âm nhạc

Cơ sở Cheonan

Cheonan Campus
Khối Khoa Tên học vị thạc sĩ Tên học vị tiến sĩ
Xã hội nhân văn Khoa biên phiên dịch - TESOL Thạc sĩ văn học -
Khoa bảo hiểm tài chính Thạc sĩ quản trị kinh doanh Tiến sĩ quản trị kinh doanh
Khoa quản lý tài chính toàn cầu Thạc sĩ kinh tế Tiến sĩ kinh tế
Khoa học tự nhiên Khoa công nghệ thực phẩm Thạc sĩ khoa học -
Khoa kiến trúc cảnh quan môi trường Thạc sĩ khoa học -
Khoa tài nguyên môi trường - Tiến sĩ khoa học
Kỹ thuật Khoa kỹ thuật hệ thống máy tính Thạc sĩ kỹ thuật -
Khoa kỹ thuật phần mềm máy tính Thạc sĩ kỹ thuật -
Khoa kỹ thuật máy tính Thạc sĩ kỹ thuật -
Khoa kỹ thuật phần mềm Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Khoa công nghệ thông tin Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Khoa kỹ thuật hệ thống thông tin điện tử Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Khoa quản lý kỹ thuật Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Khoa công nghệ sinh học Thạc sĩ kỹ thuật -
Khoa kỹ thuật hệ thống xây dựng Thạc sĩ kỹ thuật -
Khoa công nghệ môi trường Thạc sĩ kỹ thuật -
Khoa công nghệ hóa học xanh Thạc sĩ kỹ thuật -
Khoa công nghệ sinh học – kiến trúc – môi trường -
Khoa kỹ thuật hội tụ Thạc sĩ kỹ thuật Tiến sĩ kỹ thuật
Nghệ thuật thể thao Khoa công nghiệp thể thao Thạc sĩ thể chất học Tiến sĩ thể chất học
Khoa thể chất xã hội Thạc sĩ thể chất học -
Khoa kỹ thuật dung hợp thể thao Thạc sĩ thể chất học Tiến sĩ thể chất học
Khoa thiết kế trực quan Thạc sĩ thiết kế -
Khoa thiết kế thời trang Thạc sĩ thiết kế -
Khoa thiết kế dệt may Thạc sĩ thiết kế -
Khoa thiết kế nội thất Thạc sĩ thiết kế -
Khoa thiết kế gốm sứ Thạc sĩ thiết kế -
Khoa thiết kế công nghiệp Thạc sĩ thiết kế -
Khoa văn hóa nghệ thuật thiết kế Thạc sĩ nghệ thuật Tiến sĩ nghệ thuật
Khoa quản lý thiết kế Thạc sĩ nghệ thuật -
Khoa truyền thông hình ảnh, video Thạc sĩ nghệ thuật Tiến sĩ nghệ thuật
Khoa điện ảnh Thạc sĩ nghệ thuật -
Khoa kịch Thạc sĩ sân khấu kịch -
Khoa nghệ thuật trình diễn - Tiến sĩ nghệ thuật
Khoa mỹ thuật trình diễn video Thạc sĩ nghệ thuật -
Khoa mỹ thuật sân khấu Thạc sĩ nghệ thuật -
Khoa truyện tranh, hoạnh hình Thạc sĩ nghệ thuật Tiến sĩ nghệ thuật
Khoa thiết kế Thạc sĩ nghệ thuật Tiến sĩ nghệ thuật
Khoa nội dung kỹ thuật số Thạc sĩ nghệ thuật -
touch slide