Thi/Luận văn

Hướng dẫn luận văn

 • Bố trí Giáo sư hướng dẫn luận văn
  • Các sinh viên đang theo học Cử nhân/thạc sĩ học kỳ 2, thạc sĩ học kỳ 2, Tiến sĩ học kỳ 2, thạc sĩ/Tiến sĩ học kỳ 2 phải được bộ trí giáo sư cố vấn, hướng dẫn luận văn trong vòng 2 tuần ở các học kỳ nêu trên.
 • Bố trí Giáo sư hướng dẫn luận văn và Nộp kế hoạch nghiên cứu (Tháng 3, 9)
  • Nhận bố trí Giáo sư hướng dẫn luận văn ở học kỳ thứ 2 toàn bộ các khóa.
  • Bàn bạc với Trưởng khoa và nhận bố trí Giáo sư hướng dẫn trong vòng 2 tuần từ khi khai giảng.
  • Nghe hướng dẫn, cố vấn từ Giáo sư được bố trí rồi quyết định các nội dung liên quan tới tiết học và nghiên cứu.
  • Đăng nhập vào trang chủ Thông tin học tập(학사정보) để nộp , sau khi nhận được đóng dấu của Giáo sư hướng dẫn, Trưởng khoa và bản thân người nộp thì sẽ nộp lên văn phòng khoa.
 • Thay đổi giáo sư hướng dẫn
  • Tải mẫu đơn <Đơn xin thay đổi Giáo sư cố vấn> tại trang chủ của Cao học, điền rồi nộp cho Phòng giáo dục của Cao học.
 • Tư cách Giáo sư hướng dẫn luận văn
  • Theo quy tắc, trường hợp giáo sư được công nhận là có tư cách hướng dẫn luận văn như một giáo sư không chuyên, giáo sư của trường khác, chuyên gia, thì có thể cùng hướng dẫn.
 • Hướng dẫn luận văn
  • Phải được hướng dẫn, cố vấn luận văn ít nhất là 2 học kỳ của khóa học như là điều kiện cần thiết để tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn luận văn – Phí hướng dẫn luận văn – Đối tượng đóng tiền
  • Sinh viên đang học : Từ năm 2008, do nhận được hỗ trợ từ phía nhà trường nên sinh viên không cần phải đóng phí hướng dẫn luận văn.
  • Sinh viên đã hoàn thành khóa : Phải đóng phí hướng dẫn luận văn khi đăng ký thẩm tra luận văn (Những sinh viên dù không đăng ký thẩm tra luận văn cũng phải nộp phí hướng dẫn luận văn riêng biệt và nhận sự hướng dẫn luận văn).
 • Phí hướng dẫn luận văn
  • Sinh viên đang theo học : Được hỗ trợ từ trường
  • Sinh viên đã hoàn thành khóa : thạc sĩ và Cử nhân/thạc sĩ : 50,000 won / Tiến sĩ và thạc sĩ/Tiến sĩ : 70,000won