Thuận tiện cho sinh viên

Thiết bị tiện ích

giấy chứng minh thư/thẻ học sinh/thẻ đỗ xe

Thiết bị tiện ích

Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận đang theo học: Sinh viên cao học đang theo học
 • Giấy chứng nhận nghỉ học: Sinh viên cao học đang nghỉ học
 • Bảng điểm : Sinh viên cao học hoàn thành 1 học kì và đã nhận điểm số
 • Giấy chứng nhận học vị(Bằng tốt nghiệp): Sinh viên cao học đã tốt nghiệp
 • Giấy chứng nhận dự kiến tốt nghiệp(Giấy chứng nhận dự kiến sẽ trao học vị)
 • Giấy chứng nhận có tên (đã gạch tên) : tất cả sinh viên trừ sinh viên tốt nghiệp và học xong (sinh viên đang học/sinh viên bảo lưu/sinh viên bị gạch tên)
 • Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học: sinh viên Cao học đã đăng ký học kì chính quy, hoàn thành tín chỉ tiêu chuẩn (thi ngoại ngữ và tổng hợp không liên quan)
 • Giấy chứng nhận hưởng học bổng: Sinh viên cao học được ưu đãi học bổng( in trên Thông tin đại học ở trang web)
 • Giấy chứng nhận nộp học phí: sinh viên Cao học đã nộp học phí (in trên thông tin đại học ở trang web)

Ngoại trừ Giấy chứng nhận hưởng học bổng và Giấy chứng nhận nộp học phí tham khảo cách cấp Giấy chứng nhận như dưới đây.

Cách cấp giấy chứng nhận

 • Máy cấp giấy chứng nhận
  • Cơ sở Seoul: cấp ở tầng 3 Nhà sinh viên
  • Cơ sở Cheonan: Hành lang tầng 1 tòa chính, tầng 1 Sảnh chính, tầng 1 Nhà sinh viên
 • Trung tâm cộng đồng : đăng ký ở trung tâm cộng đồng( yêu cầu 3 tiếng)
 • TGiấy chứng nhận Internet: Có thể cấp Giấy chứng nhận thông qua cấp trên mạng
 • TNhững sinh viên đã tốt nghiệp từ niên khóa 86 trở về trước do không nhập được đuôi số chứng minh thư
 • vào điện tử nên vào mục Giấy tờ mẫu trên trang chủ
  <school Register Correction Form> Sau khi nộp <학적부 기재사항 정정원> cho Phòng đào tạo Cao học cùng với Bản đăng ký thường trú sửa, thông tin học bạ mới được cấp Giấy chứng nhận