Giới thiệu về trường cao học

Tìm đường đến

Các đời viện trưởng

Lịch sử
상명대학교 대학원장 오동일

Lời chào mở đầu từ hiệu trưởng.Hình ảnh của trung tâm.Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ghé thăm trang chủ của trường đại học Sangmyung.

Đại học Sangmyung là một trường đại học lâu đời với lịch sử 81 năm kể từ khi nó được mở ra do tiến sĩ Bae Sang Myung thời kì Kye tang thành lập, và bây giờ nó cũng là trung tâm lịch sử ở Hàn Quốc.

Trường Cao học của chúng tôi là một trường đã tích lũy được những thành tựu dựa trên giá trị truyền thống và đạt được sự khuyến học của người sáng lập theo tiêu chuẩn cao của và những dự định theo đuổi thành lập và nghiên cứu về giáo dục

Trường Cao học bắt đầu khóa học chương trình thạc sĩ vào năm 1979 với ba khóa học, sau khi tăng trưởng dần hiện nay có 45 khóa học thạc sĩ và 46 khóa học tiến sĩ. Không chỉ là chiều rộng của sự lựa chọn trong lĩnh vực giáo dục mở rộng, nhưng việc mở rộng các cơ sở và sự linh hoạt của hệ thống đang tiếp tục.Khai sáng những nhân tài xuất sắc đang nỗ lực nghiên cứu. Không chỉ là chiều rộng của sự lựa chọn trong lĩnh vực giáo dục mở rộng mà nó còn là việc mở rộng các cơ sở và sự linh hoạt của hệ thống đang tiếp tục.

Trường Cao học của chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp có khả năng tinh thần và đáp ứng nhu cầu của thời đại này bằng cách đối mặt với làn sóng vĩ mô của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hiện đang chảy vào xã hội tri thức. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện điều kiện nghiên cứu và giáo dục cũng như tối đa hóa trao đổi với các trường đại học và viện nghiên cứu khác trong và ngoài nước, để chúng tôi có thể thu thập thông tin và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu một cách hoàn thiện hơn.

Trong thời đại thông tin và mạng lưới mạng, trang chủ của trường Cao học hy vọng sẽ trở thành một cổng thông tin đa dạng nơi mọi người có thể hiểu và chia sẻ thông tin khác nhau. Xin vui lòng ghé thăm trang chủ thông tin của chúng tôi thường xuyên và dành cho chúng tôi nhiều tình cảm chúng tôi xin trân thành cảm ơn.

Hiệu trưởng trường Cao học SangmyungDONG IL O