Thuận tiện cho sinh viên

Thiết bị tiện ích

giấy chứng minh thư/thẻ học sinh/thẻ đỗ xe

Thiết bị tiện ích

Hướng dẫn đăng ký thẻ gửi xe

 • Đối tượng đăng ký
  • Công nhân viên, giảng viên, sinh viên (đang theo học) trực thuộc Cao học
 • Thời gian đăng ký
  • Thông báo thời gian cấp mỗi học kỳ trên [Bảng tin]-[Nội dung thông báo]
 • Cách thức tiếp nhận
  • Gửi email hoặc fax
  • Tiếp nhận qua email: đăng ký qua gsct@smu.ac.kr
  • Tiếp nhận bằng fax: đăng ký qua 02-2287-0038
 • Soạn thảo và nội dung nộp khi tiếp nhận
  • Thông tin cá nhân người đăng ký
   • Phân loại(Công nhân viên, giảng viên, Sinh viên Cao học)
   • Cao học trực thuộc(chung/đào tạo/tư vấn phúc lợi/kinh doanh/kỹ thuật văn hóa) 
   • Chuyên khoa và mã sinh viên
   • Tên
  • 1 bản copy Giấy đăng ký xe (scan hoặc file ảnh)
   • Trường hợp không phải xe chính chủ phải nộp thêm giấy tờ chứng minh quan hệ với chủ sở hữu xe
   • Ví dụ 1: Trường hợp chủ xe là người thân trong gia đình: Nộp thêm Giấy chứng nhận quan hệ gia đình
   • Ví dụ 2: Trường hợp chủ xe là công ty: nộp thêm Giấy chứng nhận đang đi làm ở công ty
  • 1 bản Giấy đồng ý thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân
   • Khi nhận Thẻ gửi xe hãy soạn ở Phòng đào tạo Cao học