Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5297
Trang chủ ichem.smu.ac.kr
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa giảng viên trung ương Phòng S115

Mục tiêu đào tạo

Chuyên khoa vật liệu hóa học mới trường Cao học Sangmyung đào tạo nhân tài toàn cầu tổng hợp đầy sức sáng tạo và đổi mới dẫn đầu ngành công nghiệp vật liệu hóa học mới tương lai.

  • Chuyên khoa vật liệu hóa học mới đào tạo ngành kỹ thuật có kiến thức nền tảng vững chắc tuân thủ nguyên tắc và giá trị quan thích hợp.
  • Đào tạo những người dẫn đầu chuyên môn có thể đóng góp cho sự phát triển kỹ thuật khoa học và ngành công nghiệp trong các đơn vị công nghiệp và Viện nghiên cứu.
  • Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật năng động và sáng tạo cống hiến cho sự phát triển không ngừng của các ngành công nghiệp liên quan.