Cử Nhân hướng dẫn

Thời gian đăng ký môn học

Thông thường sẽ diễn ra trước khai giảng 2 ~ 3 tuần (Tham khảo Lịch học và nội dung thông báo)

Thời gian điều chỉnh đăng ký môn học

Thông thường sẽ diễn ra sau khai giảng 1 tuần (Tham khảo Lịch học và nội dung thông báo)

 • Trường hợp không đăng ký môn học trong thời gian đăng ký thì phải đăng ký trong thời gian này.
 • Sau thời hạn điều chỉnh đăng ký môn học thì không thể điều chỉnh nội dung đăng ký môn học được nữa.
 • Chế độ từ bỏ tín chỉ của Cao học tham khảo ở Trang chủ của Hướng dẫn học tập – Tiết học/Thành tích – màn hình <Thành tích>

Số tín chỉ tiêu chuẩn để tốt nghiệp

24 tín chỉ cho chuyên ngành Thạc sĩ (Cử nhân thạc sĩ), 36 tín chỉ cho chuyên ngành Tiến sĩ, 60 tín chỉ cho chuyên ngành Thạc sĩ tiến sĩ.

Đối với đối tượng phải hoàn thành các môn học tiền đề (bắt buộc), ngoài các tín chỉ tiêu chuẩn ra phải hoàn thành các môn học (tín chỉ) riêng biệt được chỉ định bởi Khoa (Tham khảo menu “Đối đượng hoàn thành môn học tiền đề”)

Số tín chỉ có thể đăng ký

 • Có thể đăng ký tối đa 9 tín chỉ môn chuyên ngành mỗi kỳ
 • Có thể đăng ký tối đa 6 tín chỉ các môn khác (môn tiền đề, môn phụ) mỗi kỳ
 • Không thể đăng ký quá tổng cộng 12 tín chỉ cả môn chuyên ngành và môn khác mỗi kỳ.
  Ví dụ) đăng ký tin chí môn học khác dựa theo tín chỉ môn chuyên ngành

Course Registration
Tín chỉ chuyên ngành Tín chỉ môn khác (tiền đề, phụ) Tổng
6 6 12
9 3 12
3 6 9
3 9 Không thể

Phân biệt mã số môn học

Course Number Classification
Phân biệt môn học Đối tượng Ghi chú
Toàn bộ môn học C~ Toàn bộ sinh viên cao học Công nhận bởi chuyên ngành

Trường hợp học môn của Khoa khác hay của Cao học khác, sẽ được xử lý thành “Tự chọn”. Để được công nhận là <Môn chuyên ngành> mời tham khảo màn hình <Thay đổi phân vùng môn học> tại trang chủ.

Thay đổi phân vùng môn học khi đăng ký môn học

 • Trường hợp dưới đây có thể thay đổi phân vùng môn học, và nhất định phải tải <đơn xin thay đổi phân vùng môn học Cao học> tại trang chủ, điền và nộp cùng lúc với thời gian đăng ký môn học.
  • Trường hợp muốn môn học của khoa trực thuộc trở thành “Môn học tiền đề” hoặc ”Lựa chọn cơ bản”
 • Đơn đăng ký phải nộp cùng với đăng ký môn học trong thời hạn đăng ký môn học. Trường hợp không thể đăng ký môn học do giới hạn số tín chỉ theo từng loại môn, phải vừa nộp đơn đăng ký, vừa xin đăng ký môn học ở Đội hỗ trợ sinh viên Cao học

Nội dung cần xác nhận sau khi đăng ký môn học

Vì có thể sẽ gặp trục trặc khi tốt nghiệp do nhầm lẫn khi đăng ký môn học, nên nhất định hãy kiểm tra kỹ môn học và loại môn học mà bản thân đã đăng ký.