Thi/Luận văn

Thay thế luận văn

 • Từ sau năm học 2017 thực hiện đối với các sinh viên học chương trình Thạc sỹ ngành nghệ thuật biểu diễn Cao học đặc thù và Cao học chung sau khi nhập học.
 • Có thể thay thế luận văn bằng Báo cáo nghiên cứu, học thêm tín chỉ, phát biểu tác phẩm,...
 • Phát biểu tác phẩm theo tiêu chuẩn đã định của trường

 • Substitution
  Cao học Chuyên khoa Tình hình thay thế luận văn Ghi chú
  Luận văn Báo cáo nghiên cứu Thêm tín chỉ Phát biểu tác phẩm
  Chung(Seoul) Chuyên khoa nghệ thuật tạo hình O O O
  Chuyên khoa nghệ thuật sống O
  Chuyên khoa âm nhạc O O
  Chuyên khoa âm nhạc truyền thông mới O
  Chuyên khoa múa O O
  Chuyên khoa hình ảnh kĩ thuật số O O O
  Chung(Cheonan) Chuyên khoa thiết kế O O O
  Thiết kế trực quan O O
  Thiết kế kiểu chữ O O
  Thiết kế nội thất O O
  Trang trí đồ gốm O
  Thiết kế công nghiệp O
  Quản lý thiết kế O O O
  Chuyên ngành nghệ thuật và văn hóa thiết kế O O O
  Chuyên ngành Truyền thông phim, hình ảnh O O
  Chuyên khoa phim ảnh O O
  Chuyên khoa diễn kịch O O
  Chuyên khoa mĩ thuật phim biểu diễn O O
  Chuyên khoa truyện tranh, hoạt hình O O
  touch slide