Thi/Luận văn

Nộp luận văn

 • Thời gian nộp
  • 10 ngày đầu tháng 7-học kì 1, 10 ngày đầu tháng 1-học kì 2
 • Cách soạn luận văn
  • tham khảo văn bản thông báo “Hướng dẫn nộp bản hoàn thành luận văn” của nội dung bài viết-thông báo trên trang chủ mỗi học kì
 • Phụ nộp kèm
  • Thạc sỹ : 1 bộ Ban học thuật Cao học (Bản gốc đóng dấu của Hội đồng thẩm định), 3 bộ Ban hỗ trợ học thuật Thư viện
  • Tiến sỹ : 1 bộ Ban học thuật Cao học (Bản gốc đóng dấu của Hội đồng thẩm định), 5 bộ Ban hỗ trợ học thuật Thư viện
 • Nội dung chú ý khi nộp bản hoàn thành
  • Trong “Thông tin Đại học trang chủ trường →Thông tin luận văn → Thay đổi đăng ký đề mục luận văn “ nhất định phải thay đổi đề mục để thống nhất giữa đề mục tiếng Hàn với tiếng Anh (học vị xuất hiện trong đề mục luận văn).
  • Trường hợp tiêu đề phụ nhất định phải nhập vào là tiêu đề phụ.
  • Khi nhập tiêu đề phụ phải nhập (-) vào đầu và cuối tiêu đề phụ (tiếng Hàn và tiếng Anh)
  • Nếu không nhập tiếng Anh thì sẽ bị thiếu đề mục tiếng Anh trong giấy chứng nhận nên nhất định phải ghi tiêu mục tiếng Anh.
  • Trường hợp chỉ có đề mục tiếng Anh hãy ghi cả 2 mục nhập tiếng Anh và tiếng Hàn bằng đề mục tiếng Anh.
  • Bản hoàn thành nộp cho thư viện cho dù không có dấu của Hội đồng thẩm định cũng không liên quan.
  • 1 Bộ hoàn thành nộp cho Ban học thuật Cao học nhất định phải là bản phải được đóng dấu của Hội đồng thẩm định (bản scan không được chấp nhận)
  • Nhất định phải xác nhận, sửa đổi nội dung thông tin cá nhân như tên tiếng Anh(như trong hộ chiếu, bằng chứng nhận tiếng Anh), ố điện thoại, địa chỉ,... ở trong phần “Thông tin Đại học trang chủ trường →Thông tin học bạ → Quản lý thông tin cá nhận”.
 • Nộp online luận văn
  1. Đối tượng nộp: phải nộp luận văn online trước khi nộp Bản hoàn thành luận văn.
  2. Liên lạc : Nếu click vào “nộp luận văn” trên menu “Dịch vụ thư viện” trang chủ thư viện trung ương của Đại học Sangmyung thì sẽ xuất hiện ra trang mới là ‘dCollection
   Địa chỉ : http://smulib.dcollection.net/jsp/index.jsp
  3. Trình tự nộp luận văn
  4. Đăng nhập (Chỉ người đăng ký thẩm tra luận văn có thể đăng nhập )
  • Tham khảo những lời giúp đỡ nhập theo trình tự tiến hành và sau khi nhập nội dung thích hợp nếu ấn “Nộp cuối cùng” thì việc nộp luận văn sẽ được hoàn tất và trên màn hình hiện ra thông báo, phải tiến hành tới bước này thì việc nộp luận văn mới được hoàn thành.
  • Đặc biệt, khi nhập siêu dữ liệu thì phần “Trực thuộc người viết” và “cơ quan phát hành” xin hãy nhập “Cao học trực thuộc Đại học Sangmyung”. Ví dụ: Cao học chung trường Đại học Sangmyung
  • Nếu người phụ trách tiếp nhận phê duyệt luận văn phù hợp thì thông qua phần “nội dung nộp” trên menu chính màn hình tiếp nhận có thể in ra Giấy đồng ý Bản quyền luận văn và Giấy xác nhận nộp.
   Hãy upload bản gốc trước tối thiểu 1 ngày nộp trên thư viện.
  • Hãy đến Ban hỗ trợ học thuật tầng 2 Thu viện để nộp 6 bộ hoàn thành luận văn, Giấy xác nhận nộp Luận văn và Giấy đồng ý bản quyền luận văn đã in
   Nội dung chi tiết liên quan đến nộp luận văn xin vui lòng vào http://www.dcollection.net/dcoll_hosting/html/manual/mn_m2.htm và phần Hỏi đáp [FAQ] trên thanh công cụ bên trên trang chủ.
   Số điện thoại bộ phận phụ trách: Ban hỗ trợ học thuật thư viện : 02-2287-5192
  • Nội dung chú ý khi upload luận văn: Nếu dung lượng văn bản upload tối đa trên 20MB thì không được do hệ thống nộp nền tảng web (liên quan đến upload văn bản dung lượng lớn).
   Trường hợp phát sinh đại đa số có nhiều file hình ảnh trong luận văn dung lượng lớn thì nếu chuyển đổi đuôi file ảnh sang định dạng JPG thì sẽ giảm dung lượng đáng kể.
   Trước khi upload nếu dung lượng file lớn thì hãy kiểm tra xem ảnh có phải ở định dạng BMP hay không, nếu có thì chuyển sang định dạng JPG, trường hợp trên 20MG thì khuyến khích chia thành 20MB rồi upload. Ngoại trừ những trường hợp trên nếu phải nộp file bản gốc dung lượng lớn hãy nộp trực tiếp bằng CD.