Thi/Luận văn

Thi ngoại ngữ

 • Tư cách dự thi
  • Sinh viên Cao học đang học (nghỉ học)
 • và người hoàn thành khóa học (sinh viên từ học 1 có thể đăng ký)
  • tham khảo lịch học mỗi năm
 • Môn thi ngoại ngữ và thời gian thi
Foreign Exam Subject and Exam Period
Phân loại Nội dung
Môn thi Chọn 1 trong số tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung
Tiêu chuẩn đỗ đạt từ 70 điểm trên 100 điểm trở lên trúng tuyển
 • Lệ phí dự thi
  • 20,000 won
 • Hướng dẫn tiếp nhận
01 Login “Thông tin đào tạo Internet” trên trang chủ Cao học02 Chọn “Thi chứng nhận”03 Chọn “Thi ngoại ngữ”04 Chọn khóa học (phân loại thạc sĩ, tiến sĩ)05 Chuyển tiền theo tên cá nhân vào tài khoản chỉ định trường Đại học Sangmyung zoom in

Ngoại trừ chỉ tiêu người nhập học là người nước ngoài được thi ngoại ngữ

 • Người nhập học trước năm 2010
  • Giống với tiêu chuẩn dự thi ngoại ngữ với người Hàn
 • Người nhập học sau năm 2010
  • Do không có kì thi ngoại ngữ riêng nên phải nộp giấy chứng nhận thi năng lực tiếng Hàn trong thời gian đăng ký thi ngoại ngữ.
  • thi năng lực tiếng Hàn
   Ngành xã hội nhân văn ( cấp 4 trở lên)
   ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, năng khiếu nghệ thuật: cấp 3 trở lên