Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5289
Trang chủ plant.smuc.ac.kr
Vị trí văn phòng chuyên khoa Phòng N211 Tòa nhà khoa học thực vật

Mục tiêu đào tạo

Chuyên khoa kỹ thuật thực vật thực phẩm đào tạo leader có tính chuyên môn và sáng tạo

Để đào tạo nhân lực phát triển nghiên cứu chuyên môn của lĩnh vực sinh học và khoa học thực phẩm thì cần

  • Cung cấp các khóa học đào tạo chuyên môn cơ bản và khóa học thực hành để sinh viên có thể tiếp nhận kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực riêng biệt sinh học,thực vật,khoa học thực phẩm.
  • Nuôi dưỡng khả năng tư duy sáng tạo cần thiết cho công nghệ mới và nghiên công nghệ sinh học dựa trên kiến thức của các lĩnh vực liên quan.
  • Cống hiến hết mình cho giáo dục con người để đáp ứng thời đại quốc tế hóa và khoa học hóa,bồi dưỡng năng lực của nhà lãnh đạo phục vụ sự phát triển của nhân loại.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học lên cao học theo các khóa học tiến sĩ,hoặc vào các vị trí nghiên cứu tại cơ quan nhà nước,doanh nghiệp,sở nghiên cứu,viện nghiên cứu dược phẩm, hạt giống,thực phẩm, mỹ phẩm.