Hướng dẫn các khoa

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn

Khoa học tự nhiên
Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5320
Trang chủ https://wzd.smuc.ac.kr/user/indexMain.action?siteId=galobaladm
Vị trí văn phòng chuyên khoa Phòng 214 Songbuck Hall

Mục tiêu đào tạo

Nuôi dưỡng nhân tài kinh doanh thách thức thế giới mới

Khóa học này nhằm mục đích nuôi dưỡng nhân tài kinh doanh nắm vững về chuyên môn cũng như kiến thức lý thuyết liên quan đến lĩnh vực kinh doanh,tín dụng và đào tạo các chuyên gia kinh doanh toàn cầu có kiến thức sáng tạo thích nghi nhanh chóng với môi trường kinh tế toàn cầu.

Triển vọng nghề nghiệp

  • Ngành tài chính như ngân hàng thương mại,ngần hàng đầu tư,công ty chứng khoán,công ty bảo hiểm,công ty quản lý tài sản,công ty phái sinh,….
  • Quản lý kinh doanh chung như kế toán,hỗ trợ kinh doanh,nhân sự của doanh nghiệp và cơ quan công cộng,….
  • Học lên cao học để nghiên cứu sâu về chuyên môn
  • Xin việc hoặc khởi nghiệp sau khi có chứng chỉ chuyên môn (CPA,CFA ,tài chính bảo hiểm )