Hướng dẫn các khoa

Kỹ thuật

Nghệ thuật và thể dục

Khoa học xã hội và nhân văn
Homepage & Contact number
Số điện thoại 041)550-5334
Trang chủ
Vị trí văn phòng chuyên khoa số 31066 phòng 102 bên phải trung tâm thể thao trường Đại học Sammyung đường 31 quận Dongnam thành phố Cheonan Chungnam

Mục tiêu đào tạo

Chuyên khoa thể thao tổng hợp

Lĩnh vực thể thao tổng hợp là lĩnh vực tạo ra hiệu quả thông qua sự hợp nhất giữa thể thao và các lĩnh vực học thuật khác.Cho đến nay, hầu hết các nghiên cứu trong lĩnh vực thể thao bị giới hạn trong lĩnh vực thể thao,nên đã không thể thể hiện được sức mạnh bên trong vốn có của thể thao.Chuyên khoa thể thao tổng hợp là khoa khắc phục những hạn chế của lĩnh vực thể thao và sáng tạo ra một mô hình mới đóng góp cho xã hội thông qua hợp nhất giữa thể thao và các lĩnh vực liên ngành khác.

Chuyên khoa thể thao tổng hợp đào tạo nhân tài giỏi về lý thuyết và thực hành nắm rõ kiến thức chuyên sâu về năm lĩnh vực trọng tâm như kinh doanh thể thao,công nghệ thể thao,văn hóa thể thao,thể thao và và chăm sóc sức khỏe,huấn luyện thể thao và các môn học liên quan như kinh doanh thể thao,marketing thể thao,đào tạo thể thao,văn hóa thể thao, thể thao CNTT,phân tích các trận đấu thể thao,phân tích hình ảnh thể thao,xã hội học,tâm lý học thể thao

Triển vọng nghề nghiệp

  • Giảng viên thể thao
  • Thành viên nghiên cứu của doanh nghiệp tư nhân,cơ quan chính phủ
  • Nhà phân tích thể thao
  • Nhà báo thể thao
  • Chuyên gia phân tích trận đấu thể thao
  • Huấn luyện viên thể thao
  • Chuyên gia đào tạo thể thao
  • Chuyên gia tư vấn tâm lý thể thao
  • Chuyên gia chế tạo dụng cụ thể thao
  • Chuyên gia tổng hợp thể thao và văn hóa