Cử Nhân hướng dẫn

Yêu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp liên quan đến việc tiết lộ thông tin

 • Chúng tôi phải điều tra về tình hình việc làm v.v.. sau khi tốt nghiệp tùy theo chính sách tiết lộ thông tin của chính phủ. Chúng tôi mong bạn sửa lại số điện thoại liên lạc ở phần Thông tin học tập thật chính xác, và đánh giá cao sự hợp tác trong việc điều tra cống bố thông tin số điện thoại ở Khoa.

Ngày làm lễ phát bằng

 • Lễ phát bằng đợt đầu : Ngày 23 tháng 2 mỗi năm
  Lễ phát bằng đợt sau : Ngày 23 tháng 8 mỗi năm
  Ngày tháng có thể thay đổi nếu rơi vào ngày lễ.

Địa điểm lễ phát bằng

 • Sảnh Kyedang, tòa nhà Văn hóa nghệ thuật (Tòa nhà phía mặt sau sân vận động)

Cho thuê trang phục tốt nghiệp

 • Khóa Tiến sĩ(Thạc sĩ-Tiến sĩ)
  • Cá nhân phải trực tiếp mua trang phục hoặc thuê của công ty.
   Tờ rơi của các công ty có sẵn ở team giáo dục cao học
 • Kiểm tra tư cách ứng thí
  • Sinh viên sẽ nhập học và đang theo học khóa Tiến sĩ khối Khoa học kỹ thuật (Trường hợp người đang theo học khóa Thạc sĩ-Tiến sĩ tổng hợp, phải là người đang theo học chương trình học vị Tiến sĩ đã hoàn thành khóa thạc sĩ (4 học kỳ))
 • Khóa Thạc sĩ(Cử nhân Thạc sĩ)
  • Thuê trang phục tốt nghiệp ở địa điểm mà đội giáo dục cao học chỉ định vào ngày phát bằng. Nhận bằng xong trả lại trang phục rồi đi.

Bảng màu sắc áo choàng của học vị Tiến sĩ(Cơ sở Seoul)

Doctoral Gown Color Chart (Seoul Campus)
Khối Khoa Màu mũ
Xã hội nhân văn Khoa giáo dục Quốc ngữ Xanh da trời nhạt
Khoa ngôn ngữ văn hóa Nhật Bản Trắng
Khoa sử học Trắng
Khoa Hàn Quốc học Trắng
Khoa giáo dục học Xanh da trời nhạt
Khoa địa lý Trắng
Khoa thông tin thư viện Trắng
Khoa hành chính Xanh lam
Khoa kinh tế Nâu đậm
Khoa quản trj kinh doanh Nâu
Khoa thương mại quốc tế Ngành kinh tế quốc tế Nâu đậm
Ngành quản trị kinh doanh quốc tế Nâu
Khoa phúc lợi gia đình Trắng
Khoa bảo hộ tác quyền Tím
Khoa bất động sản Nâu
Khoa học tự nhiên Khoa hóa học Vàng
Khoa sinh vật học Vàng
Khoa khoa học máy tính Vàng
Khoa môi trường sinh hoạt toàn cầu Vàng
Khoa dinh dưỡng thực phẩm Vàng
Khoa tài nguyên môi trường Vàng
Khoa game Vàng
Kỹ thuật Khoa công nghệ thông tin – máy tính Cam
Khoa quản lý kỹ thuật Cam
Khoa công nghệ nền tảng môi trường sinh học Cam
Khoa hóa học công nghiệp Cam
Khoa kỹ thuật công trình Cam
Khoa kỹ thuật cảm tính Cam
Khoa năng lượng lưới Cam
Nghệ thuật thể thao Khoa âm nhạc đa phương tiện mới Hồng
Khoa múa Tím
Khoa thể chất Xanh lá/Olive
Khoa nghệ thuật đời sống Nâu nhạt
Khoa nghệ thuật tạo hình Nâu nhạt
Khoa nghệ thuật tạo hình – thiết kế Nâu nhạt
Khoa quản lý nghệ thuật biểu diễn Nâu nhạt
Khoa hình ảnh số Nâu nhạt
Khoa quản lý văn hóa nghệ thuật Nâu nhạt
touch slide

Bảng màu sắc áo choàng của học vị Tiến sĩ (cơ sở Cheonan)

Doctoral Gown Color Chart
Khối Khoa Màu mũ
Xã hội nhân văn Khoa biên phiên dịch - TESOL Trắng
Khoa bảo hiểm tài chính Nâu sẫm
Khoa học tự nhiên Khoa công nghệ thực phẩm Vàng ánh kim
Khoa kiến trúc cảnh quan mội trường Vàng ánh kim
Khoa tài nguyên môi trường Vàng ánh kim
Kỹ thuật Khoa kỹ thuật hệ thống máy tính Cam
Khoa công nghệ phần mềm máy tính Cam
Khoa công nghệ thông tin Cam
Khoa quản lý kỹ thuật Cam
Khoa công nghệ sinh học Cam
Khoa kỹ thuật hệ thống xây dựng Cam
Khoa công nghệ môi trường Cam
Khoa kỹ thuật hội tụ Cam
Khoa công nghệ sinh học – kiến trúc và môi trường Cam
Nghệ thuật thể thao Khoa công nghiệp thể thao Trắng
Khoa thiết kế Nâu nhạt
Khoa hình ảnh video đang phương tiện Nâu nhạt
Khoa điện ảnh Nâu nhạt
Khoa kịch Nâu nhạt
Khoa mỹ thuật trình diễn video Nâu nhạt
Khoa truyện tranh – hoạt hình Nâu nhạt
Khoa nội dung kỹ thuật số Nâu nhạt
touch slide