Giới thiệu về trường cao học

Địa chỉ

(Mã số 03016) Nhóm Đào tạo Khoa Sau đại học Trường Đại học Sangmyung, 20, Hongjimun 2-gil, Jongno-gu, Seoul (Tòa hành chính J417)

Liên hệ

 • Trưởng Khoa Sau đại học Tổng quát : Điện thoại 02-2287-5029
 • Nhóm Đào tạo Khoa Sau đại học : Điện thoại 02-2287-5030, FAX 02-2287-0038

Hướng dẫn cách đi lại

Hướng dẫn cách đi lại
Tàu điện ngầm
 • Đường tàu số 1, 4 : Ra cửa số 4 ga Seoul (đi về phía trước khoảng 100m): Đi xe buýt số 7016
 • Đường tàu số 1, 2 : Ra cửa số 7 ga Tòa thị chính(City Hall) (đi về phía trước khoảng 300m, đối diện Trụ sở Samsung): Đi xe buýt số 7016
 • Đường tàu số 3 : Ra cửa số 3 ga Gyeongbokgung (đi về phía trước khoảng 100m): Đi xe buýt số 7016
 • Đường tàu số 4 : Ra cửa số 6 ga Cổng Trường Đại học Summyung(Sukmyung Women's University): Đi xe buýt số 7016
 • Đường tàu số 5 : Ra cửa số 2 ga Gwanghwamun: Đi xe buýt số 7016
Xe buýt
 • Số 7016 : Ga Mapo - Ga Namyeong - Ga Seoul - Ga Gwanghwamun - Ga Gyeongbokgung - Trường Đại học Sangmyung
 • Số 110 : Vòng xuyến Sinchon - Cổng Trường Đại học Sangmyung - Jeongneung
 • Số 153 : Bệnh viện Boramae - Tòa nhà Quốc hội - Vòng xuyến Sinchon - Cổng Trường Đại học Sangmyung - Jeongneung - Uidong
 • Số 1020, 7018, 0212 : Hiệu sách Kyobo - Đường hầm Jihamun - Cổng Trường Đại học Sangmyung
 • Số 1711 : Ga Seoul - Tòa Thị chính(City Hall) - Tòa nhà Kyobo - Đường hầm Jihamun - Cổng Trường Đại học Sangmyung
 • Số 7022 : Ga Seoul - Chợ Namdaemun - Đường hầm Jihamun - Cổng Trường Đại học Sangmyung - Đường hầm Gugi - Bulgwangdong
 • Số 7730 : Trước ga Susaek - Ga tàu Nokbeon - Cổng Trường Đại học Sangmyung - Gugidong
touch slide