Giới thiệu về trường cao học

Cơ sở Seoul

1990~1999 seoul campus history
1990 01.02
 • Tiến sĩ Lim Jang Chu nhậm chức Hiệu trưởng thứ 8 trường cao học
09.11
 • Duyệt điều chỉnh số lượng người trường cao học
  • Khóa học Thạc sĩ: xây dựng chuyên khoa Giáo dục, chuyên khoa Toán và chuyên khoa Kinh tế (tổng số 186 người)
  • Khóa học Tiến sĩ: thành lập khoa Văn học và Ngôn ngữ Anh (45 người)
1991 06.05
 • Tiến sĩ Kim Bu Sik nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 9
1992 28.07
 • Điều chỉnh số lượng thành viên Cao học
  • khóa học Thạc sĩ: (206 người)
  • Khóa học tiến sĩ: Thành lập chuyên khoa lịch sử, quản trị kinh doanh và thông tin thư viện (tổng cộng 45 người)
1993 01.03
 • Tiến sĩ Lee Young-Sook nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 10
04.09
 • Chương trình Thạc sĩ được điều chỉnh số lượng.
  • Khóa học Thạc sĩ: Chuyên khoa máy tính điện tử, chuyên khoa Tài nguyên môi trường (44 người, tổng số người 250 người)
1994 21.10
 • duyệt điều chỉnh sinh viên cao học
  • Chương trình học thạc sĩ: tăng 20 người trường khoa học, tổng cộng là 270 người
1995 01.03
 • Giáo sư Hwang Yun-joo nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 11
18.10
 • Điều chỉnh số lượng sinh viên cao học.
  • Khóa học thạc sỹ: chuyên khoa xử lý thông tin mới thành lập (tổng 270 người)
  • Tiến sĩ: Tăng số lượng trường nhân văn và xã hội lên 10 người (Tổng 55 người)
1996 02.11
 • Giáo sư Lim Chang-joo nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 12
 • Điều chỉnh số lượng sinh viên cao học.
  • Khóa học Tiến sĩ: Thêm 2 sinh viên chuyên khoa khoa học tự nhiên (Tổng sinh viên nhập học là 29 người)
1997 01.03
 • Giáo sư Lim Chang-joo nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 12
25.10
 • Điều chỉnh số lượng sau cao học.
  • Khóa học tiến sĩ Tiến sĩ: tăng thêm 2 sinh viên khoa học tự nhiên (29 sinh viên)
1999 04.02
 • Giáo sư Lee Wang Jae nhậm chức Hiệu trưởng lần thứ 13
02.11
 • Điều chỉnh số lượng sinh viên cao học (Tuyển sinh 171 sinh viên)
  • Thành lập chuyên khoa Khóa Thạc sỹ ( 22 chuyên khoa → 26 Chuyên khoa, 142 người nhập học)
   Khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội: Hàn Quốc học, Thương mại quốc tế, Phúc lợi Gia đình (45 người → 40 người)
   Khoa Khoa học kỹ thuật: tăng 8 người Khoa hóa học công nghiệp, Khoa công nghiệp môi trường (10 chuyên khoa → 13 chuyên khoa, 29 sinh viên nhập học)
   Khoa Khoa học tự nhiên: 2 người ( 17 người, 31 sinh viên nhập học)
   Thành lập chuyên khoa kinh tế, hành chính, máy tínhkKhóa tiến sĩ
  • Hạn ngạch tuyển sinh nhập học Thạc sĩ - Tiến sĩ của trường cao học là 173 sinh viên
touch slide