Cử Nhân hướng dẫn

Học lại/Tốt nghiệp

Đăng ký và hoàn tr/Vay học phí/Học bổng

Thầy Lee soo Chul hướng dẫn

Đối tượng

 • Cư dân Hàn Quốc (trừ những trường hợp đăng ký trên chứng minh nhân dân đang cư trú, thường trú ở nước ngoài, người Hàn Quốc ở nước ngoài) là sinh viên đại học đang theo học hoặc sinh viên cao học, cơ quan giáo dục trung học (Bao gồm sinh viên đang theo học, sinh viên năm nhất, sinh viên chuẩn bị quay lại chương trình học)
  • Tuy nhiên, không áp dụng khoản vay sinh viên có hoàn trả loại phổ thông đối với trường hợp người Hàn Quốc ở nước ngoài nhưng đang lưu trú ở trong nước.
  • Áp dụng chương trình vay sinh viên cho các trường hợp đã đăng ký dân cư sau khi thôi cư trú ở nước ngoài hoặc quay trở về nước sau thời gian định cư ở nước ngoài

Độ tuổi

 • Từ 55 tuổi trở xuống tính đến thời điểm đăng ký vay * Tuy nhiên trường hợp nhập học trước 55 tuổi và không có sự gián đoạn trong quá trình học có thể vay có hoàn trả loại phổ thông đến năm 59 tuổi (Bao gồm cả trường hợp đăng ký khoản vay sinh viên năm 55 tuổi và nhập học học kỳ tương ứng năm 56 tuổi, quá trình học tập không gián đoạn). Không hỗ trợ vay sau khi đã hoàn thành chương trình học tập tương ứng.

Điều kiện thành tích và tín chỉ

Sinh viên năm nhất
 • Sinh viên năm nhất, sinh viên chuyển trường, sinh viên đang theo học
  • Đạt chỉ tiêu về thành tích và tín chỉ theo “Giấy phép nhập học” của trường đại học tương ứng
  • Hạn chế đói với sinh viên Học viện hệ thống tín dụng ngân hàng, sinh viên các khóa học không cấp chứng chỉ.
Sinh viên đang theo học
 • Cá nhân hoàn thành số tín chỉ tối thiểu (trên 12 tín chỉ) ở học kỳ trước, đạt thành tích trên 70 điểm (thang 100 điểm) tại trường đại học tương ứng
  • Không áp dụng tiêu chuẩn về tín chỉ đối với sinh viên năm cuối, sinh viên cao học, người khuyết tật
  • Không chấp nhận số tín chỉ đạt được ở Học viên hệ thống tín dụng ngân hàng cấp (hệ bán thời gian và toàn thời gian)
  • Áp dụng thực hiện theo quy định về cử nhân của trường đại học tương ứng đối với trường hợp số tín chỉ mỗi học kỳ ít hơn 12 tín chỉ.
  • Hạn chế cho vay đối với cá nhân được đặc cách tốt nghiệp không cần đạt đủ điểm số (tính phí), chương trình đào tạo không cấp chứng chỉ

Điều kiện về mức (phần) thu nhập

 • Không quy định mức (phần) thu nhập
  • Tuy nhiên, trường hợp sinh viên trong gia đình đông con (3 con trở lên) có thể sử dụng khoản vay có hoàn trả loại hình sau xin việc (Bao gồm con thứ 1, con thứ 2)
  • Trường hợp phát sinh nhu cầu vay sinh viên trước khi xác minh mức thu nhập do kết thúc thời hạn cuối thanh toán học phí có thể tiến hành vay có hoàn trả loại phổ thông Xem hướng dẫn phê duyệt trước

Đối tượng hạn chế vay

 • Trường hợp cần xác minh có hay không giới hạn về tín dụng tài chính như chương trình hỗ trợ bị trùng lặp, nộp hồ sơ tài liệu bất minh, vay không hoàn trả số tiền đăng ký và lãi suất vay … ở thời điểm đăng ký – thực hiện vay trước học kỳ tương ứng sẽ bị giới hạn khoản vay có hoàn trả loại thông cho đến khi lý do vấn đề được loại bỏ.

LQuy trình vay

01.Preparation for loan(공인인증서 발급안내), 02.Request for loan(신청서 작성), 03.Financial Training(e-러닝 수강), 04.Request Completed(가구원 동의), 05.Document Submission(제출서류안내), 06.Loan Approval(신청현황), 07.Loan(신청현황) zoom in

Vào link(http://www.kosaf.go.kr)trên trang web Quỹ học bổng Hàn Quốc để nhận thông báo chi tiết.