Cử Nhân hướng dẫn

Thời gian điều chỉnh quá trình học tập

 • Trước ngày khai giảng 2~3 tuần (Tham khảo thông báo vào mỗi học kỳ)
 • Việc đăng ký bảo lưu, tái nhập học hoặc thôi học phải đăng ký và suất giấy đăng ký ở homepage cao học, sau đó phải xin con dấu của trưởng khoa và nộp cho Đội hỗ trợ sinh viên Cao học (Trường hợp có sự ấn định của giáo sư hướng dẫn thì phải xin thêm con dấu của giáo sư hướng dẫn)
 • Trường hợp dự định nhập học lại, nếu không đăng ký tái nhập học thì không thể đăng ký tín chỉ.
 • Vẫn có thể đăng ký Bảo lưu và Tái nhập học sau thời gian điều chỉnh quá trình học tập, tuy nhiên nếu quá thời gian quy định thì có thể sẽ bị đuổi học.

Kỳ hạn tốt nghiệp ở trạng thái đã hoàn thành khóa học

 • Theo điều 2, mục 38, chương 6 quy định tốt nghiệp cao học, từ ngày nhập học tính đến ngày tốt nghiệp không quá 6 năm đối với đào tạo thạc sĩ (bao gồm học liên thông đại học-cao học), không quá 8 năm đối với đào tạo tiến sĩ, không quá 10 năm đối với đào tạo tổng hợp. Thời gian này không bao gồm thời gian bảo lưu và thôi học. (Áp dụng từ kỳ nhập học năm 2015).

Bảo lưu (nghỉ học tạm thời)

 • Trường hợp nghỉ học trên 1/3 số tiết học do bị bệnh hoặc do lý do cá nhân khác thì phải nộp đơn xin bảo lưu và phải nhận được sự cho phép của Hiệu trưởng.
 • Thời hạn bảo lưu tính trên đơn vị 1 học kỳ hoặc 1 năm, tuy nhiên không quá 2 năm đồi với đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, không quá 3 năm đối với đào tạo tổng hợp tiến-thạc sĩ. Trong thời gian đó, không giới hạn số lần đăng ký bảo lưu.
 • Trường hợp bảo lưu nghỉ học do thực hiện nghĩa vụ quân sự thì thời gian nghỉ học này không tính vào thời hạn bảo lưu. Tuy nhiên, đối với trường hợp đi nghĩa vụ dài hạn thì trong phải nộp đơn xác nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự 1 năm 1 lần để gia hạn thời gian nghỉ học tạm thời.
 • Thời hạn nghỉ học tạm thời do mang thai, sinh đẻ, nuôi con là 2 năm và không tính vào thời hạn bảo lưu.
 • Thời hạn nghỉ học tạ thời do chuyển công tác, làm nghiên cứu,... là không quá 1 năm và không tính vào thời hạn bảo lưu.
 • Đối với sinh viên nhập học ngành đào tạo liên thông đại học-cao học, ngoài trường hợp nghỉ học tạm thời do nghĩa vụ quân sự và bênh tật, không được đăng ký bảo lưu ngay học kỳ đầu tiên.
 • Thủ tục đăng ký bảo lưu
  • Bảo lưu do bệnh tật: Giấy khám bệnh trên 2 tháng (do bệnh viên tổng hợp cấp)
  • Bảo lưu do thực hiện nghĩa vụ quân sự: Giấy gọi nhập ngũ hoặc giấy chứng nhận đang thực hiện nghĩa vụ quân sự
  • Bảo lưu do mang thai, sinh đẻ, nuôi con: Các giấy tờ chứng minh liên quan (Giâý chứng nhận sinh sản, giấy chứng nhận quan hệ gia đình, giấy chứng minh nhân dân,..vv..)
  • Bảo lưu do công tác: Giấy chứng nhận đang công tác hoặc hồ sơ chứng minh chuyển công tác, tham gia nghiên cứu, v.v

RTái nhập học

 • Phải có sự đồng ý của Hiệu trưởng và nộp giấy Tái nhập học trong thời gian quy định khi hết thời hạn nghỉ học tạm thời.
 • Trường hợp nghỉ học do thực hiện nghĩa vụ quân sự thì phải tái nhập học ngay học kỳ sau đó sau khi xuất ngũ về quê, trường hợp này phải nộp kèm tài liệu chứng nhận giấy xuất ngũ.
 • Sau 30 ngày kể từ khai giảng sẽ không được chấp nhận tái nhập học.

Thôi học

 • Phải nộp đơn xin thôi học có lỹ do rõ ràng và phải có sự cho phép của Hiệu trưởng.

Loại bỏ

 • Trường hợp vi phạm những khoản sau sẽ bị đuổi học
  • Đã hết hạn bảo lưu nhưng không tái nhập học.
  • Không đăng ký trong thời hạn đăng ký.
  • Vi phạm kỷ luật buộc phải thôi học.
  • Không hoàn thành khóa học trong thời hạn chương trinh học theo quy định.