Hướng dẫn các khoa

Homepage & Contact number
Số điện thoại 02)2287-5129
Trang chủ https://grad.smu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=3256037&siteId=grad&menuUIType=tab
Vị trí văn phòng chuyên khoa Tòa Wolhae Phòng M307

Mục tiêu đào tạo

Chuyên khoa dinh dưỡng thực phẩm dẫn đầu cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe con người thông qua việc sinh hoạt ăn uống

Tìm cách trau dồi kiến thức chuyên môn cần thiết trong ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm thế kỷ 21 và lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng. Để đạt được mục tiêu này, bộ sẽ hướng tới các chuyên gia trong ngành dịch vụ thực phẩm và thực phẩm và dinh dưỡng thông qua giáo dục có thể đáp ứng nhu cầu của thời đại và xã hội bằng cách cung cấp kiến thức chuyên môn và thông tin mới.

  • Các mục tiêu cụ thể thực hiện của chuyên ngành này như sau.
  • Phát triển các kỹ năng nghiên cứu sáng tạo và hàng đầu trong thực phẩm và dinh dưỡng.
  • Nuôi dưỡng các chuyên gia kết hợp các kỹ năng lý thuyết và thực hành trong thực phẩm và dinh dưỡng.
  • Cho ra các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng với các kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hợp lý.
  • Chúng tôi đào tạo những người tài năng có cả đức hạnh và trí tuệ có thể đóng góp cho xã hội loài người.

Triển vọng nghề nghiệp

Khoa Giáo dục Thực phẩm và Dinh dưỡng có triển vọng nghề nghiệp tươi sáng trong nhiều lĩnh vực như ăn uống, dinh dưỡng, thực phẩm.

  • Theo những phát triển gần đây của ngành dịch vụ thực phẩm và dịch vụ thực phẩm, các chuyên gia tư vấn của các công ty dịch vụ thực phẩm, Quản lý nhà hàng thực phẩm, nhà quản lý mục nhà hàng, quản lý mục dịch vụ thực phẩm, quản lý mục dịch vụ thực phẩm và công ty dịch vụ ăn uống.
  • Trong lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng, có thể vào nhà nghiên cứu công nghiệp thực phẩm, Cơ quan Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Thực phẩm Hàn Quốc, các nhân viên vệ sinh thực phẩm và các nhà quản lý sản xuất thực phẩm.