Lịch sử phát triển

Trường
đã được thành lập vào thời kì Nhật chiếm đóng năm
1937 có mô hình là Học viện đào tạo cao cấp
Sangmyung với mục đích đào tạo những nhà lãnh
đạo dân tộc.

Kể từ đó đã tiếp tục phát triển thành trường Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung (1965), trường Đại học nữ sinh Sangmyung (1986). Năm 1996, để đáp ứng với sự thay đổi của thời đại và mở rộng cơ hội đào tạo trường đã lần thứ 2 đổi thành trường dành cho cả nam nữ theo học và đổi tên thành Trường Đại học Sangmyung. Năm nay trường kỷ niệm 18 năm thành lập trường chung nam nữ cùng học và đang được đánh giá là có những thay đổi thành công trong việc cấu thành các đơn vị trong trường, đồng môn và bộ phận nhân sự.

Sau khi chuyển đổi thành trường dành cho cả nam nữ thì đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hứng thú học tập của các học sinh như tỷ lệ sử dụng thư viên cao hơn bất cứ bao giờ,... tinh thần trẻ trong trường cũng được dâng cao, ngoài ra còn có tỷ lệ xin việc tăng cao và ngày càng có những hoạt động trọng tâm dành cho các nam sinh.

Ngoài ra, trường còn được Bộ tài nguyên nhân lực giáo dục chọn là “Đại học xuất sắc”, “Cao học xuất sắc”, nhiều lần được vinh danh là trường tư thực nổi tiếng trên thế giới như đúng với tên gọi.

2023
 • Ngày 03 tháng 02

  Chỉ tiêu sau đại học học kỳ 2 năm học 2023 (1.9.2023)

  Cao học tổng hợp (Seoul) : Thạc sĩ 31 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 132 sinh viên / Tiến sĩ 36 khoa (Thạc sĩ. Tiến sĩ 31 khoa), chỉ tiêu tuyển sinh 101 sinh viên

  Cao học tổng hợp (Cheonan) : Thạc sĩ 15 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 50 sinh viên / Tiến sĩ 14 khoa (Thạc sĩ. Tiến sĩ 10 khoa), chỉ tiêu tuyển sinh 20 sinh viên

  Cao học sư phạm : Thạc sĩ 1 khoa, 11 chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh 55 sinh viên

  Cao học điều trị tâm lý tổng hợp: Thạc sĩ 3 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 45 sinh viên

  Cao học quản trị kinh doanh : Thạc sĩ 3 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 45 sinh viên

  Cao học văn hóa công nghệ : Thạc sĩ 3 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 90 sinh viên

 • Ngày 03 tháng 03

  Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở Seoul năm 2024 (1.3.2024)

  <5 đại học chuyên ngành, 32 đơn vị tuyển sinh [7 phân khoa (22 chuyên ngành), 5 phân khoa, 8 khoa], chỉ tiêu tuyển sinh 1.302 sinh viên>

  Chỉ tiêu sinh viên của cơ sở Cheonan năm 2024 (1.3.2024)

  <5 đại học chuyên ngành, 25 đơn vị tuyển sinh [4 phân khoa (23 chuyên ngành), 1 phân khoa, 12 khoa], đơn vị không tuyển sinh 1 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 1.305 sinh viên>

 • Ngày 03 tháng 24

  Được lựa chọn quầy tham gia khu trưng bình 「Dự án hỗ trợ xúc tiến Viện bảo tàng Đại học」 năm 2023

 • Ngày 05 tháng 17

  Kỷ niệm 86 năm thành lập Học việc Sangmyung

 • Ngày 05 tháng 22

  Được lựa chọn cho dự án hỗ trợ đại học đóng góp cho giáo dục phổ thông

 • Ngày 09 tháng 06

  Chỉ tiêu sau đại học học kỳ 1 năm học 2024 (1.3.2024)

  Cao học tổng hợp (Seoul) : Thạc sĩ 31 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 142 sinh viên / Tiến sĩ 36 khoa (Thạc sĩ. Tiến sĩ 31 khoa), chỉ tiêu tuyển sinh 101 sinh viên

  Cao học tổng hợp (Cheonan) : Thạc sĩ 16 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 50 sinh viên / Tiến sĩ 14 khoa (Thạc sĩ. Tiến sĩ 10 khoa), chỉ tiêu tuyển sinh 20 sinh viên

  Cao học sư phạm : Thạc sĩ 1 khoa, 11 chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh 55 sinh viên

  Cao học điều trị tâm lý tổng hợp: Thạc sĩ 3 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 45 sinh viên

  Cao học quản trị kinh doanh : Thạc sĩ 4 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 45 sinh viên

  Cao học văn hóa công nghệ : Thạc sĩ 3 khoa, chỉ tiêu tuyển sinh 80 sinh viên

 • Ngày 12 tháng 27

  Đạt chứng chỉ đánh giá cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 3 (5 năm)