Lịch sử phát triển

Trường
đã được thành lập vào thời kì Nhật chiếm đóng năm
1937 có mô hình là Học viện đào tạo cao cấp
Sangmyung với mục đích đào tạo những nhà lãnh
đạo dân tộc.

Kể từ đó đã tiếp tục phát triển thành trường Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung (1965), trường Đại học nữ sinh Sangmyung (1986). Năm 1996, để đáp ứng với sự thay đổi của thời đại và mở rộng cơ hội đào tạo trường đã lần thứ 2 đổi thành trường dành cho cả nam nữ theo học và đổi tên thành Trường Đại học Sangmyung. Năm nay trường kỷ niệm 18 năm thành lập trường chung nam nữ cùng học và đang được đánh giá là có những thay đổi thành công trong việc cấu thành các đơn vị trong trường, đồng môn và bộ phận nhân sự.

Sau khi chuyển đổi thành trường dành cho cả nam nữ thì đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hứng thú học tập của các học sinh như tỷ lệ sử dụng thư viên cao hơn bất cứ bao giờ,... tinh thần trẻ trong trường cũng được dâng cao, ngoài ra còn có tỷ lệ xin việc tăng cao và ngày càng có những hoạt động trọng tâm dành cho các nam sinh.

Ngoài ra, trường còn được Bộ tài nguyên nhân lực giáo dục chọn là “Đại học xuất sắc”, “Cao học xuất sắc”, nhiều lần được vinh danh là trường tư thực nổi tiếng trên thế giới như đúng với tên gọi.

2016
 • Tháng 03

  Lựa chọn Dự án Trung tâm Việc làm trường đại học (500 triệu won)

 • Ngày 30 tháng 03

  Điều chỉnh số sinh viên đại học cơ sở Seoul năm 2017
  <5 đại học đơn ngành, 30 đơn vị tuyển sinh [5 đơn vị hệ đại học, 25 khoa], chỉ tiêusinh viên nhập học 1.302 người>

 • Ngày 03 tháng 05

  Ký hợp đồng Dự án Đại học dẫn đầu trong việc thúc đẩy đào tạo liên kết với doanh nghiệp (PRIME) (15,78 tỷ won - trong 3 năm)

 • Ngày 10 tháng 05

  Điều chỉnh số sinh viên đại học cơ sở Cheonan năm 2017
  <5 đại học đơn ngành, 26 đơn vị tuyển sinh [2 đơn vị hệ đại học, 21 khoa, 3 chuyên ngành], chỉ định số sinh viên nhập học 1.305 người>

 • Ngày 19 tháng 05

  Lựa chọn Dự án hỗ trợ trường đại học đóng góp vào việc ổn định hóa giáo dục trung học năm 2016 (Hiệp ước 12. 08. 2016/ 500 triệu won)

 • Ngày 05 tháng 09

  Ký hợp đồng Dự án Sáng tạo quốc gia (CK I) dành cho các trường đại học địa phương - (3)
  Nhóm Dự án Nuôi dưỡng nhân tài sáng tạo dạng STAR trong lĩnh vực Smart Theater Art và Tech dựa trên hệ thống nền tảng Tiêu chuẩn năng lực nghề quốc gia (NCS) (834 triệu won - trong 3 năm)

 • Ngày 11 tháng 10

  Nhận Giải thưởng Thủ tướng trong việc tạo ra việc làm năm 2016 (Văn phòng Thủ tướng, Bộ lao động việc làm)