Lịch sử phát triển

Trường
đã được thành lập vào thời kì Nhật chiếm đóng năm
1937 có mô hình là Học viện đào tạo cao cấp
Sangmyung với mục đích đào tạo những nhà lãnh
đạo dân tộc.

Kể từ đó đã tiếp tục phát triển thành trường Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung (1965), trường Đại học nữ sinh Sangmyung (1986). Năm 1996, để đáp ứng với sự thay đổi của thời đại và mở rộng cơ hội đào tạo trường đã lần thứ 2 đổi thành trường dành cho cả nam nữ theo học và đổi tên thành Trường Đại học Sangmyung. Năm nay trường kỷ niệm 18 năm thành lập trường chung nam nữ cùng học và đang được đánh giá là có những thay đổi thành công trong việc cấu thành các đơn vị trong trường, đồng môn và bộ phận nhân sự.

Sau khi chuyển đổi thành trường dành cho cả nam nữ thì đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hứng thú học tập của các học sinh như tỷ lệ sử dụng thư viên cao hơn bất cứ bao giờ,... tinh thần trẻ trong trường cũng được dâng cao, ngoài ra còn có tỷ lệ xin việc tăng cao và ngày càng có những hoạt động trọng tâm dành cho các nam sinh.

Ngoài ra, trường còn được Bộ tài nguyên nhân lực giáo dục chọn là “Đại học xuất sắc”, “Cao học xuất sắc”, nhiều lần được vinh danh là trường tư thực nổi tiếng trên thế giới như đúng với tên gọi.

2014
 • Ngày 16 tháng 06

  Được lựa chọn Dự án hỗ trợ trường đại học đóng góp vào việc ổn định hóa giáo dục trung học năm 2014 (Hiệp ước 11. 07. 2014/ 920 triệu won)

 • Ngày 01 tháng 07

  Ký hợp đồng Dự án Sáng tạo Quốc gia (CK II) dành cho các trường đại học vùng thủ đô 2,17 tỷ won - trong 5 năm)

 • Ngày 17 tháng 07

  Ký hợp đồng Dự án Sáng tạo quốc gia (CK I) dành cho các trường đại học địa phương - (1)

 • Ngày 10 tháng 12

  Ký hợp đồng Dự án Sáng tạo quốc gia (CK I) dành cho các trường đại học địa phương - (2): Khoa ưu tú sáng tạo (Khoa Công nghệ thông tin) ( 488 triệu won - trong 5 năm)