Lịch sử phát triển

Trường
đã được thành lập vào thời kì Nhật chiếm đóng năm
1937 có mô hình là Học viện đào tạo cao cấp
Sangmyung với mục đích đào tạo những nhà lãnh
đạo dân tộc.

Kể từ đó đã tiếp tục phát triển thành trường Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung (1965), trường Đại học nữ sinh Sangmyung (1986). Năm 1996, để đáp ứng với sự thay đổi của thời đại và mở rộng cơ hội đào tạo trường đã lần thứ 2 đổi thành trường dành cho cả nam nữ theo học và đổi tên thành Trường Đại học Sangmyung. Năm nay trường kỷ niệm 18 năm thành lập trường chung nam nữ cùng học và đang được đánh giá là có những thay đổi thành công trong việc cấu thành các đơn vị trong trường, đồng môn và bộ phận nhân sự.

Sau khi chuyển đổi thành trường dành cho cả nam nữ thì đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hứng thú học tập của các học sinh như tỷ lệ sử dụng thư viên cao hơn bất cứ bao giờ,... tinh thần trẻ trong trường cũng được dâng cao, ngoài ra còn có tỷ lệ xin việc tăng cao và ngày càng có những hoạt động trọng tâm dành cho các nam sinh.

Ngoài ra, trường còn được Bộ tài nguyên nhân lực giáo dục chọn là “Đại học xuất sắc”, “Cao học xuất sắc”, nhiều lần được vinh danh là trường tư thực nổi tiếng trên thế giới như đúng với tên gọi.

2013
 • Ngày 12 tháng 06

  Lựa chọn Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực chuyên viên tuyển sinh năm 2013 (400 triệu won)

 • Ngày 20 tháng 09

  Tiến sĩ Koo Ki-hyun nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ mười

 • Ngày 23 tháng 12

  Được lựa chọn là trường Đại học (3 năm) được công nhận về năng lực thu hút, quản lý du học sinh nước ngoài năm 2013

 • Ngày 27 tháng 12

  Đạt Chứng nhận đánh giá cơ quan đại học năm 2013 (5 năm)

2012
 • Ngày 16 tháng 11

  Thành lập Khoa Sau đại học cơ sở Cheonan năm 2013

2011
 • Ngày 20 tháng 09

  Tiến sĩ Kang Tae-Bum nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ chín

 • tháng 11

  Xây dựng Kế hoạch phát triển trung-dài hạn [SMART 2015R]

2008
 • Ngày 11 tháng 04

  Tiến sĩ Lee Hyun-chung nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ tám

 • Ngày 12 tháng 08

  Lựa chọn Chương trình đào tạo đặc biệt/tập trung giai đoạn 2 Kế hoạch phát triển trung-dài hạn 「SMART 2015」

2007
 • Ngày 17 tháng 05

  Kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Sangmyung

 • Ngày 29 tháng 11

  Bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng Kang Tae-Bum làm Phó Hiệu trưởng cơ sở Seoul

2006
 • Ngày 20 tháng 02

  Được lựa chọn là "Trường Đại học ưu tú nhất", "Khoa Sau đại học ưu tú nhất" theo kết quả đánh giá tổng hợp các trường đại học lần thứ hai do Bộ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức

 • Ngày 09 tháng 03

  Được phê duyệt thăng cấp thành trường đào tạo quân dự bị cơ sở Cheonan

 • Ngày 21 tháng 03

  Được phê duyệt thăng cấp thành trường đào tạo quân dự bị cơ sở Seoul

2005
 • Ngày 21 tháng 01

  Được cấp phép thành lập Chương trình đào tạo học viên sĩ quan dự bị (chương trình huấn luyện sĩ quan dự bị)

 • tháng 07

  Xây dựng Kế hoạch phát triển trung-dài hạn Trường Đại học Sangmyung [SMART 2015]

2003
 • Ngày 21 tháng 11

  Được lựa chọn là trường đào tạo thí điểm sĩ quan

 • Ngày 29 tháng 11

  Giáo sư Seo Myung-Deok nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ bảy