Lịch sử phát triển

Trường
đã được thành lập vào thời kì Nhật chiếm đóng năm
1937 có mô hình là Học viện đào tạo cao cấp
Sangmyung với mục đích đào tạo những nhà lãnh
đạo dân tộc.

Kể từ đó đã tiếp tục phát triển thành trường Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung (1965), trường Đại học nữ sinh Sangmyung (1986). Năm 1996, để đáp ứng với sự thay đổi của thời đại và mở rộng cơ hội đào tạo trường đã lần thứ 2 đổi thành trường dành cho cả nam nữ theo học và đổi tên thành Trường Đại học Sangmyung. Năm nay trường kỷ niệm 18 năm thành lập trường chung nam nữ cùng học và đang được đánh giá là có những thay đổi thành công trong việc cấu thành các đơn vị trong trường, đồng môn và bộ phận nhân sự.

Sau khi chuyển đổi thành trường dành cho cả nam nữ thì đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hứng thú học tập của các học sinh như tỷ lệ sử dụng thư viên cao hơn bất cứ bao giờ,... tinh thần trẻ trong trường cũng được dâng cao, ngoài ra còn có tỷ lệ xin việc tăng cao và ngày càng có những hoạt động trọng tâm dành cho các nam sinh.

Ngoài ra, trường còn được Bộ tài nguyên nhân lực giáo dục chọn là “Đại học xuất sắc”, “Cao học xuất sắc”, nhiều lần được vinh danh là trường tư thực nổi tiếng trên thế giới như đúng với tên gọi.

1999
 • Ngày 01 tháng 04

  Tiến sĩ Bang Jung-Bok nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ năm

 • Ngày 29 tháng 11

  Giáo sư Seo Myung-Deok nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ sáu

1997
 • Ngày 17 tháng 05

  Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Sangmyung

1996
 • Ngày 01 tháng 03

  Đổi tên trường thành Trường Đại học Sangmyung (bắt đầu nhận nam sinh vào học)

 • tháng 07

  Xây dựng Kế hoạch phát triển trung-dài hạn Trường Đại học Sangmyung [SMART 2005]

1995
 • Ngày 01 tháng 04

  Tiến sĩ Bang Jung-Bok nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ tư

1992
 • Ngày 29 tháng 12

  Tiến sĩ Lee Joon-Bang nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Sangmyung

1991
 • Ngày 30 tháng 03

  Tiến sĩ Shin Bong-Jo nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Sangmyung

 • Ngày 01 tháng 04

  Tiến sĩ Bang Jung-Bok nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ ba

1989
 • Ngày 10 tháng 01

  Ngài Moon Nam-Sik nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Sangmyung

 • Ngày 20 tháng 06

  Tiến sĩ Park Jung-bok nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Sangmyung

 • Ngày 06 tháng 11

  Được cấp phép thành lập Khoa Sau đại học Giáo dục (60 người)

1987
 • Ngày 01 tháng 03

  Tái tổ chức bộ máy của trường Đại học tổng hợp bao gồm: trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư Phạm, trường Đại học Khoa học tự nhiên, trường Ngữ văn, trường Nghệ thuật

 • Ngày 01 tháng 03

  Bổ nhiệm tiến sĩ Park Jung-Bok làm Hiệu trưởng đời đầu

 • Ngày 01 tháng 03

  Tiến sĩ Kwak Jong-Won nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Sangmyung

1986
 • Ngày 27 tháng 01

  Tiến sĩ Lee Jun-Bang nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Sangmyung

 • Ngày 06 tháng 11

  Được cấp phép thăng cấp thành Trường Đại học tổng hợp nữ sinh Sangmyung

1985
 • Ngày 01 tháng 03

  Xây dựng cơ sở tại Cheonan

1984
 • Ngày 06 tháng 10

  Được cấp phép xây dựng cơ sở tại Cheonan

1983
 • Ngày 01 tháng 03

  Đổi tên trường thành Đại học tổng hợp nữ sinh Sangmyung

1980
 • Ngày 01 tháng 03

  Bổ nhiệm tiến sĩ Park Iung-Bok làm Trưởng khoa Sau đại học

 • Ngày 21 tháng 10

  Tiến sĩ Bae Sang-Myung nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Sangmyung

 • Ngày 01 tháng 11

  Tiến sĩ Kwak Jong-Won nhậm chức Hiệu trưởng đời thứ 2

1978
 • Ngày 30 tháng 12

  Được cấp phép thành lập Khoa Sau đại học

1977
 • Ngày 17 tháng 05

  Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Học viện Sangmyung (tại sân khấu ngoài trời)

1966
 • Ngày 12 tháng 02

  Được cấp phép thành lập trường tiểu học và trường mẫu giáo trực thuộc

 • Ngày 01 tháng 09

  Chuyển đến tòa nhà mới ở Hongji-dong, Jongno-gu (khánh thành tòa nhà 4 tầng, rộng 2.215m2)

 • Ngày 17 tháng 11

  Được cấp phép thành lập Trường trung học cơ sở nữ sinh trực thuộc

 • Ngày 29 tháng 12

  Được cấp phép thành lập Trường trung học phổ thông nữ sinh trực thuộc

1965
 • Ngày 13 tháng 01

  Được cấp phép thành lập Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung

 • Ngày 05 tháng 02

  Bổ nhiệm tiến sĩ Bae Sang-Myung làm hiệu trưởng đời đầu của trường

 • Ngày 05 tháng 03

  Thành lập Đại học Sư phạm nữ sinh Sangmyung

 • Ngày 17 tháng 05

  Khởi công xây dựng tòa nhà mới ở Hongji-dong, Segumjung

1945
 • Ngày 15 tháng 7

  Thành lập Học viện Sangmyung có tư cách pháp nhân

1937
 • Ngày 01 tháng 12

  Sáng lập Học viện Kỹ nghệ trung học phổ thông Sangmyung