Giới thiệu trường Đại học

Đại học Nhân văn toàn cầu

Mục tiêu giáo dục của Đại học Nhân văn toàn cầu là “Bồi dưỡng những nhân tài thực tế, thân thiện với địa phương với kỹ năng giao tiếp toàn cầu và tính sáng tạo nhân văn”. Trường đại học của chúng tôi hướng tới việc đào tạo các chuyên gia thân thiện với xã hội địa phương, có tính sáng tạo nhân văn và khả năng giao tiếp như những công dân toàn cầu, đồng thời trau dồi tài năng với trí tuệ sáng tạo, tính cách ngay thẳng, tinh thần phục vụ chính nghĩa và kiến thức quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi dẫn đầu việc phát triển nội dung ngôn ngữ và văn hóa phù hợp với kỷ nguyên khoa học thông tin và tập trung vào việc đào tạo các chuyên gia giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc quốc tế cho thời đại toàn cầu.

Trường đại học của chúng tôi đang thực hiện các mục tiêu cụ thể sau đây để lọt vào top 10 trường đào tạo ngành Nhân văn tốt nhất tại Hàn Quốc.

 • Đào tạo các chuyên gia toàn cầu với khả năng sáng tạo và giao tiếp nhân văn như những công dân toàn cầu
 • Đào tạo những nhân tài có trí tuệ sáng tạo, nhân cách chính trực, phục vụ xã hội
 • Đào tạo những nhân tài dẫn đầu trong sự phát triển nội dung ngôn ngữ và văn hóa
 • Bồi dưỡng nhân tài có chuyên môn thực tế với cảm quan quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu
Khoa Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực

Khoa Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực là chương trình giảng dạy mới được thành lập vào năm 2017 nhằm tích cực đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa ngày càng tăng trong thế kỷ 21. Hiện nay, khoa Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực có một chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc và sáu chuyên ngành nghiên cứu khu vực (chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nhật, chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Trung, chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Anh, chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Pháp, chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Đức, chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nga) và hai chuyên ngành liên kết (chuyên ngành liên kết Toàn cầu và Khu vực, chuyên ngành liên kết nội dung văn hóa Toàn cầu). Khoa Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực đang tổ chức chế độ chuyên ngành mở để đáp ứng xu hướng toàn cầu theo đuổi sự dung hòa giữa các chế độ giáo dục. Sinh viên Khoa Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực sau khi hoàn thành các môn đại cương trong năm đầu tiên để phát triển sự hiểu biết cơ bản về các khu vực trên thế giới vàng nâng cao kiến thức nhân văn sẽ chuyển sang kiến thức chuyên ngành để phát triển năng lực và trở thành chuyên gia khu vực.

Chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc Chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc 전공활동자료실 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc 교수소개 페이지 새창열림 Chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nhật Chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nhật 홈페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nhật 교수소개 페이지 새창열림
chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Trung chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Trung 홈페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Trung 교수소개 페이지 새창열림 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Anh chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Anh 홈페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Anh 교수소개 페이지 새창열림
chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Pháp chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Pháp 홈페이지 새창열림 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Pháp 교육성과물 페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Pháp 교수소개 페이지 새창열림 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Đức chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Đức 홈페이지 새창열림 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Đức 학습자료실 페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Đức 교수소개 페이지 새창열림
chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nga chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nga 홈페이지 새창열림 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nga 활동보고 페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành nghiên cứu khu vực nói tiếng Nga 교수소개 페이지 새창열림
좌우로 미세요

Đại học Thiết kế

Đại học Thiết kế 홈페이지 새창열림Đại học Thiết kế 교육과제전 페이지 새창열림

Mục tiêu đào tạo của trường Đại học Thiết kế là “Bồi dưỡng những lãnh đạo thiết kế thế hệ tiếp theo có năng lực chuyên môn và nhân cách”. Trường đại học theo đuổi nền giáo dục lãnh đạo toàn cầu, ứng dụng và tích hợp một cách sáng tạo các nguyên tắc thiết kế khác nhau đồng thời hướng tới thiết kế văn hóa tiên tiến theo yêu cầu của xã hội thông tin và tri thức toàn cầu. Ngoài ra, trường đại học còn đào tạo tập trung vào mô hình thiết kế mới theo yêu cầu của đất nước, tức là thực hiện vai trò đa chức năng của người lãnh đạo thiết kế dựa trên quan điểm tổng hợp về thiết kế và tư duy quản lý.

 • Đào tạo các nhà lãnh đạo thiết kế thế hệ tiếp theo, những người sẽ dẫn dắt thế kỷ 21 trên nền tảng nhân cách và chuyên môn
 • Đào tạo các nhà lãnh đạo thiết kế sáng tạo, những người sẽ dẫn dắt xã hội thông tin dựa trên nền tảng tri thức
 • Đào tạo các nhà lãnh đạo thiết kế đa chức năng theo yêu cầu của đất nước
Khoa Thiết kế
Chuyên ngành Thiết kế truyền thông Chuyên ngành Thiết kế truyền thông 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế truyền thông 졸업과제전 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Thiết kế truyền thông 교수소개 페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế thời trang Chuyên ngành Thiết kế thời trang 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế thời trang 패션쇼 페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế thời trang 과제전 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Thiết kế thời trang 교수소개 페이지 새창열림
Chuyên ngành Thiết kế dệt may Chuyên ngành Thiết kế dệt may 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế dệt may 교육과제전/졸업작품전 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Thiết kế dệt may 교수소개 페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế không gian Chuyên ngành Thiết kế không gian 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế không gian 졸업작품전 페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế không gian 과제전 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Thiết kế không gian 교수소개 페이지 새창열림
Chuyên ngành Thiết kế gốm sứ Chuyên ngành Thiết kế gốm sứ 홈페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Thiết kế gốm sứ 교수소개 페이지 새창열림 Chuyên ngành Thiết kế công nghiệp Chuyên ngành Thiết kế công nghiệp 홈페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Thiết kế công nghiệp 교수소개 페이지 새창열림
Chuyên ngành Thiết kế truyền thông AR·VR Chuyên ngành Thiết kế truyền thông AR·VR 홈페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Thiết kế truyền thông AR·VR 교수소개 페이지 새창열림
좌우로 미세요

Đại học Nghệ thuật

Trường Đại học Nghệ thuật được thành lập vào tháng 3 năm 1996 để đào tạo những nhân tài sẽ dẫn dắt ngành văn hóa nghệ thuật trong tương lai, khoa Nghệ thuật tiếp tục phát triển và được chia thành nhiều chuyên ngành đa dạng như chuyên ngành Điện ảnh và video, chuyên ngành Sân khấu, chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu, chuyên ngành Nhiếp ảnh và truyền thông video, chuyên ngành Video hoạt hình kỹ thuật số, chuyên ngành Quản lý văn hóa và nghệ thuật, chuyên ngành Nội dung số. Trường Đại học Nghệ thuật của chúng tôi là cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật hàng đầu, đào tạo tất cả các nội dung nghệ thuật như biểu diễn, phim, nghệ thuật sân khấu, nhiếp ảnh, nội dung video, truyện tranh, webtoon, hoạt hình, quản lý nghệ thuật và nội dung kỹ thuật số… mục tiêu của trường là đào tạo những nghệ sĩ hàng đầu, những người có thể thích ứng với mô hình mới đang thay đổi nhanh chóng thông qua giáo dục dung hòa giữa các công nghệ trong tương lai như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), Hologram

 • Trau dồi khả năng cảm thụ nghệ thuật, giá trị nhân văn và kỹ năng giao tiếp sáng tạo
 • Đào tạo nhân tài văn hóa, nghệ thuật chuyên môn và sáng tạo
 • Đào tạo những nhà nghệ thuật tương lai có tư duy tiến bộ với quan điểm đồng nhất thông qua giáo dục nghệ thuật hội tụ dựa trên nền tảng Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
Khoa Nghệ thuật
Chuyên ngành Điện ảnh và video Chuyên ngành Điện ảnh và video 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Điện ảnh và video 졸업작품 전시회 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Điện ảnh và video 교수소개 페이지 새창열림 Chuyên ngành Sân khấu Chuyên ngành Sân khấu 홈페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Sân khấu 교수소개 페이지 새창열림
Chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu Chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu 과제전 및 졸업전시회 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu 교수소개 페이지 새창열림 Chuyên ngành Nhiếp ảnh và Truyền thông video Chuyên ngành Nhiếp ảnh và Truyền thông video 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Nhiếp ảnh và Truyền thông video 졸업전시회 페이지 새창열림 Chuyên ngành Nhiếp ảnh và Truyền thông video 과제전시회 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Nhiếp ảnh và Truyền thông video 교수소개 페이지 새창열림
Chuyên ngành Video hoạt hình kỹ thuật số Chuyên ngành Video hoạt hình kỹ thuật số 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Video hoạt hình kỹ thuật số 졸업작품 전시회 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Video hoạt hình kỹ thuật số 교수소개 페이지 새창열림 Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật 졸업작품 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật 교수소개 페이지 새창열림
Chuyên ngành Nội dung số Chuyên ngành Nội dung số 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Nội dung số 졸업전시회 페이지 새창열림 Chuyên ngành Nội dung số 과제전 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Nội dung số 교수소개 페이지 새창열림
좌우로 미세요

Đại học Công nghệ hội tụ

Trường Đại học Công nghệ hội tụ theo đuổi giáo dục hội tụ và nghiên cứu hội tụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các chuyên ngành chính bao gồm 5 khoa: Khoa Tài chính và Quản lý toàn cầu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Thực vật, khoa Kiến trúc cảnh quan môi trường trong lĩnh vực khoa học, khoa Điều dưỡng trong lĩnh vực dịch vụ y tế và sức khỏe, và khoa Hội tụ thể thao (Chuyên ngành Quản lý thể thao, chuyên ngành Giáo dục thể chất và Xã hội) trong lĩnh vực giáo dục thể chất, hơn 1.500 sinh viên đại học và sau đại học đang nỗ lực hết sức mình vào học tập và nghiên cứu. Mặc dù các lĩnh vực chuyên môn và phương pháp tiếp cận mà mỗi đơn vị chuyên ngành tập trung vào có phần khác nhau, nhưng việc đưa ra các phương pháp sống một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc thông qua nghiên cứu khoa học là giá trị chung được tất cả các lĩnh vực học thuật của Đại học Công nghệ hội tụ theo đuổi. Trường Đại học Công nghệ hội tụ đang đào tạo những nhân tài sáng tạo theo yêu cầu của xã hội tương lai thông qua nền giáo dục nhằm trau dồi kỹ năng tư duy hội tụ và khả năng sáng tạo dựa trên nền tảng chuyên ngành.

 • Đào tạo năng lực hội tụ dựa trên nền tảng chuyên ngành
 • Đào tạo các nhân tài hội tụ có khả năng giải quyết vấn đề
 • Tăng cường khả năng làm việc nhóm và hợp tác
Phân khoa và chuyên ngành
Khoa Hội tụ thể thao
Khoa Hội tụ thể thao 홈페이지 새창열림

Đại học Kỹ thuật

Đại học Kỹ thuật 홈페이지 새창열림

Trường Đại học Kỹ thuật đào tạo các kỹ thuật viên chuyên nghiệp có năng lực cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống con người thông qua ứng dụng và phân tích khoa học hiện đại như như đưa kỹ thuật máy tính vào cuộc sống hàng ngày, môi trường và các vấn đề cuộc sống… cũng như các cá nhân có khả năng cạnh tranh quốc tế và có năng lực công nghệ hiện đại thực tiễn cần thiết để dẫn đầu toàn cầu hóa trong thế kỷ 21. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn đào tạo các chuyên gia trong các lĩnh vực này bằng cách xây dựng các ngành công nghiệp chiến lược quốc gia, IT (công nghệ thông tin), ET (công nghệ môi trường) và BT (công nghệ sinh học) trở thành các lĩnh vực chuyên môn của trường Đại học Kỹ thuật của chúng tôi.

 • Đào tạo nâng cao kỹ năng nghiên cứu sáng tạo
 • Đào tạo để nâng cao năng lực kỹ thuật hiện đại mang tính thực tiễn
 • Đào tạo nâng cao kỹ năng thực hành chuyên môn
 • Đào tạo bồi dưỡng những chuyên gia hàng đầu trong việc nâng cao đời sống con người trong tương lai
Các khoa
Khoa Kỹ thuật điện tử Khoa Kỹ thuật điện tử 홈페이지 새창열림 Khoa Kỹ thuật điện tử 캡스톤디자인 페이지 새창열림 전화걸기 Khoa Kỹ thuật điện tử 교수소개 페이지 새창열림 khoa Phần mềm khoa Phần mềm 홈페이지 새창열림 khoa Phần mềm 졸업작품전 페이지 새창열림 전화걸기 khoa Phần mềm 교수소개 페이지 새창열림
khoa Kỹ thuật thông tin và truyền thông thông minh khoa Kỹ thuật thông tin và truyền thông thông minh 홈페이지 새창열림 전화걸기 khoa Kỹ thuật thông tin và truyền thông thông minh 교수소개 페이지 새창열림 khoa Kỹ thuật quản trị kinh doanh khoa Kỹ thuật quản trị kinh doanh 홈페이지 새창열림 khoa Kỹ thuật quản trị kinh doanh 졸업논문 페이지 새창열림 전화걸기 khoa Kỹ thuật quản trị kinh doanh 교수소개 페이지 새창열림
khoa Kỹ thuật hóa học sạch khoa Kỹ thuật hóa học sạch 홈페이지 새창열림 전화걸기 khoa Kỹ thuật hóa học sạch 교수소개 페이지 새창열림 khoa Kỹ thuật hệ thống xây dựng khoa Kỹ thuật hệ thống xây dựng 홈페이지 새창열림 전화걸기 khoa Kỹ thuật hệ thống xây dựng 교수소개 페이지 새창열림
khoa Kỹ thuật bảo mật thông tin khoa Kỹ thuật bảo mật thông tin 홈페이지 새창열림 전화걸기 khoa Kỹ thuật bảo mật thông tin 교수소개 페이지 새창열림 khoa Kỹ thuật bán dẫn hệ thống khoa Kỹ thuật bán dẫn hệ thống 홈페이지 새창열림 전화걸기 khoa Kỹ thuật bán dẫn hệ thống 교수소개 페이지 새창열림
khoa Kỹ thuật Robot trí tuệ con người khoa Kỹ thuật Robot trí tuệ con người 홈페이지 새창열림 전화걸기 khoa Kỹ thuật Robot trí tuệ con người 교수소개 페이지 새창열림 khoa Robot thông minh
좌우로 미세요

Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật tự do Gyedang

Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật tự do Gyedang 홈페이지 새창열림