Giới thiệu trường Đại học

Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn

Chúng tôi tiến hành đào tạo nhân lực đóng góp cho công cuộc xây dựng xã hội văn hóa bằng cách nghiên cứu văn hóa và các giá trị, đồng thời bồi dưỡng các nhà chuyên môn có thể đóng góp cho xã hội thông tin và toàn cầu hóa thông qua đào tạo chuyên ngành nghiên cứu các lý thuyết mới nhất về các hiện tượng xã hội khác nhau.

 • Bồi dưỡng trí thức sáng tạo, góp phần phát triển xã hội
 • Bồi dưỡng công dân toàn cầu có sự nhạy cảm với các vấn đề quốc tế
 • Đào tạo các chuyên gia tích cực dẫn dắt xã hội thông tin
Phân khoa Nội dung Nhân văn
Phân khoa và các khoa chuyên ngành

Đại học Sư phạm

Chúng tôi cố gắng đóng góp cho xã hội và quốc gia bằng cách đào tạo các giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông toàn diện và các chuyên gia giáo dục cần thiết cho xã hội thông tin dựa trên triết lý giáo dục của Đại học Sangmyung.Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đang tiến hành một cách hệ thống những hạng mục sau đây.

 • Tổ chức các chương trình chuyên ngành phù hợp với giáo dục phổ thông và các lĩnh vực liên quan đến giáo dục
 • Tăng cường kết nối với các cơ sở giáo dục thông qua các liên kết với các trường phụ thuộc, đối tác
 • Thúc đẩy nghiên cứu học thuật chung và trao đổi giao lưu với giáo viên phổ thông
Các khoa chuyên ngành

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 홈페이지 새창열림

Dựa trên mục tiêu chiến lược 3S (Superiority, Specialization, Socialization), chúng tôi giúp sinh viên phát triển các năng lực cốt lõi với tư cách là chuyên gia kinh tế/quản trị kinh doanh dựa trên niềm đam mê, tinh thần đồng đội, trách nhiệm và kỹ năng giải quyết vấn đề đạt được thành công (Success) trong cuộc sống, bao gồm thành công trong sự nghiệp, thành công trong các mối quan hệ gia đình, thành công trong xã hội và thành công trong việc thể hiện bản thân. Nội dung này được cụ thể hóa như sau.

 • Đào tạo chuyên ngành xuất sắc tập trung vào tính sáng tạo và tính thực tiễn (Superiority)
 • Đào tạo nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế/ Quản trị kinh doanh (Specialization)
 • Đào tạo nhân tài thực hiện trách nhiệm xã hội (Socialization)
Phân khoa và chuyên ngành

Đại học Kỹ thuật hội tụ

Đại học Kỹ thuật hội tụ 홈페이지 새창열림

Khoa Kỹ thuật hội tụ SW đặt mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nhân lực chuyên môn cao để đáp ứng cho xã hội dựa trên nền tảng tri thức của thế kỷ 21. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi tập trung vào việc đào tạo những nhân tài kỹ thuật thực tế và sáng tạo, những người sẽ dẫn đầu các ngành công nghiệp văn hóa và thông tin kỹ thuật số tiên tiến, dốc hết sức mình để bồi dưỡng các tài năng kỹ thuật toàn diện có năng lực giải quyết vấn đề trong một xã hội công nghiệp và công nghệ cao, đồng thời tiến hành thực tiễn hóa những nội dung sau.

 • Đào tạo sáng tạo chuyên sâu thông qua sự dung hòa giữa các ngành công nghiệp hội tụ tương lai học thuật dựa trên các nghiên cứu thực tế
 • Bồi dưỡng (đào tạo) nhân tài hội tụ thực tế có thể ứng dụng cho các lĩnh vực thực tế đa dạng dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật
 • Đóng góp cho xã hội bằng cách đào tạo nhân tài bằng lương tâm và trách nhiệm đạo đức dựa trên nền tảng năng lực công nghệ và tính sáng tạo
Khoa hội tụ trí tuệ. Dữ liệu
Khoa hội tụ SW
Chuyên ngành Khoa học máy tính Chuyên ngành Khoa học máy tính 홈페이지 새창열림 Chuyên ngành Khoa học máy tính 졸업작품전 페이지 새창열림 Chuyên ngành Khoa học máy tính 우수프로젝트전 페이지 새창열림 전화걸기 Chuyên ngành Khoa học máy tính 교수소개 페이지 새창열림 chuyên ngành Kỹ thuật điện chuyên ngành Kỹ thuật điện 홈페이지 새창열림 chuyên ngành Kỹ thuật điện 졸업작품전 페이지 새창열림 chuyên ngành Kỹ thuật điện 우수프로젝트전 페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành Kỹ thuật điện 교수소개 페이지 새창열림
chuyên ngành Hội tụ IOT thông minh chuyên ngành Hội tụ IOT thông minh 홈페이지 새창열림 chuyên ngành Hội tụ IOT thông minh 졸업작품전 페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành Hội tụ IOT thông minh 교수소개 페이지 새창열림 chuyên ngành Trò chơi chuyên ngành Trò chơi 홈페이지 새창열림 chuyên ngành Trò chơi 졸업작품전 페이지 새창열림 chuyên ngành Trò chơi 우수과제전 페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành Trò chơi 교수소개 페이지 새창열림
chuyên ngành Hoạt hình chuyên ngành Hoạt hình 홈페이지 새창열림 chuyên ngành Hoạt hình 졸업작품전 페이지 새창열림 chuyên ngành Hoạt hình 우수과제전 페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành Hoạt hình 교수소개 페이지 새창열림 chuyên ngành Nội dung văn hóa Hàn Quốc-Nhật Bản chuyên ngành Nội dung văn hóa Hàn Quốc-Nhật Bản 홈페이지 새창열림 chuyên ngành Nội dung văn hóa Hàn Quốc-Nhật Bản 졸업작품전 페이지 새창열림 chuyên ngành Nội dung văn hóa Hàn Quốc-Nhật Bản 우수과제전 페이지 새창열림 전화걸기 chuyên ngành Nội dung văn hóa Hàn Quốc-Nhật Bản 교수소개 페이지 새창열림
좌우로 미세요
Khoa Kỹ thuật Sinh học và Hóa học

Đại học Văn hóa Nghệ thuật

Chúng tôi bồi dưỡng các nghệ sĩ chuyên nghiệp được trang bị tư duy khoa học và hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật, những người có thể chấp nhận sự đa dạng của văn hóa và nghệ thuật của thế kỷ 21 để đóng góp cho sự tiến bộ về văn hóa và phát triển nghệ thuật của dân tộc và xã hội loài người thông qua đào tạo chuyên ngành nhằm khám phá những tri thức mới nhất và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực nghệ thuật.

 • Xây dựng hệ thống tri thức học thuật một cách có hệ thống để chuyên môn hóa theo từng chuyên ngành
 • Đào tạo chuyên gia thực tiễn bao gồm cả trình độ và kỹ năng thực tế của một người có tri thức
 • Trau dồi chuyên môn và tư duy sáng tạo cần thiết ở thời đại văn hóa nghệ thuật tiên tiến
 • Đào tạo nhân lực trong ngành văn hóa có thể phục vụ đất nước và xã hội cộng đồng
Khoa Thực phẩm và Thời trang
Khoa Khiêu vũ thể thao
Khoa Mỹ thuật
Khoa Âm nhạc

Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật tự do Gyedang

Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật tự do Gyedang 홈페이지 새창열림