Biểu tượng Sangmyung

Giải thích biểu tượng trường

Giải thích biểu tượng trường

ㅅ ㅏ ㅇ ㅁ ㅕ ㅇ Đây là thể chữ viết làm theo hình dạng của thể bản khắc gần với thời sáng tạo ra Huấn minh chính âm và được làm ra hình dáng vua Sejong mong muốn giúp bách tính (toàn dân) có thể nhận thức ngay được.

Trong phần điêu khắc, Thái cực kìcũng thể hiện nguyên lý hình thành nên vạn vật trong vũ trụ. Ngoài ra còn biểu tượng ánh sáng của hòa bình vô hạn và sự sáng tạo bất tận.

Giải thích biểu tượng trường

ㅅ ㅏ ㅇ ㅁ ㅕ ㅇ Được chia làm 2 cột mang ý nghĩa âm - dương, 3 dãy mang ý nghĩa thiên-địa-nhân và chân - thiện - mỹ. Ngoài ra hình vuông bao quanh bên ngoài có ý nghĩa Càn-Khôn-Khảm-Lý đại diện bốn hướng vạn vật
Và còn có ý nghĩa thiên địa nhật nguyệt, tứ hướng vạn vật, điều này hàm ý về nguồn gốc vũ trụ được sinh ra của Sangmyung.

Word Mark

상명대학교 로고