• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Nghệ thuật

Bộ môn mỹ thuật sân khấu

Chuyên khoa mỹ thuật sân khấu sau khi được sáng lập tại Đại học Sangmyung với tư cách là chương trình đào tạo đại học hệ 4 năm về mỹ thuật sân khấu đầu tiên vào năm 1996, đang được công nhận là một bộ môn danh tiếng về mỹ thuật sân khấu đáng tự hào về cả tính truyền thống lẫn tiềm năng tương lai như một bộ môn trưởng thành liên tục cùng với sự phát triển của nền công nghiệp nghệ thuật trình diễn–hình ảnh. Hiện nay, bộ môn đang trang bị một hệ thống giảng dạy chuyên nghiệp các lĩnh vực mỹ thuật và kỹ thuật, phục vụ cho nghệ thuật trình diễn–hình ảnh như thiết kế sân khấu, thiết kế trang phục sân khấu, thiết kế ánh sáng sân khấu, thiết kế sản xuất, kỹ thuật chế tác sân khấu v.v. nhằm đào tạo những nhân tài có đầy đủ năng lực kỹ thuật và tính nghệ thuật.