• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Nghệ thuật

Bộ môn truyện tranh – hoạt hình (animation)

Truyện tranh và hoạt hình ngoài việc giữ vai trò trọng tâm trong nền công nghiệp văn hóa với tư cách là một hình thức nghệ thuật đại chúng–nét văn hóa mới trong xã hội hiện đại, đang cung cấp một nơi giao lưu mới mẻ. Đặc biệt trong thế kỷ 21-thời đại nội dung kỹ thuật số tiếp nối nền công nghiệp văn hóa mới kết hợp phương tiện truyền thông mới (new media), bộ môn đang nắm giữ đồng thời chức năng xã hội để truyền đạt hình ảnh dưới dạng thông tin một cách hiệu quả, cùng chức năng văn hóa của phương tiện truyền đạt trực quan (thị giác). Gần đây, bộ môn đang dựa trên nền tảng nội dung kỹ thuật số để mở rộng các lĩnh vực về nội dung dưới nhiều hình thức khác nhau như truyện tranh, phim hoạt hình, video, mô phỏng nhân vật, game. Bộ môn truyện tranh–hoạt hình nghiên cứu các đặc tính đó trên góc nhìn nghệ thuật và công nghiệp để thực hiện mục tiêu đào tạo chuyên gia dẫn đầu nền nghệ thuật trong tương lai.