• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Nghệ thuật

Đại học Nghệ thuật

Để đào tạo nhân tài dẫn đầu nền công nghiệp văn hóa nghệ thuật mang tính tiên phong trong tương lai, vào tháng 3 năm 1996, 4 khoa là khoa nhiếp ảnh, khoa nghệ thuật điện ảnh, khoa ghệ thuật sân khấu và khoa nghệ thuật truyện tranh của trường Đại học Sangmyung đã tồn tại độc lập trực thuộc trường Đại học Nghệ thuật. Và vào tháng 10 cùng năm, khoa nghệ thuật điện ảnh, khoa nghệ thuật sân khấu, khoa nghệ thuật truyện tranh đã lần lượt đổi tên thành khoa điện ảnh, khoa sân khấu và khoa truyện tranh. Do đó trường đã chuẩn bị một nơi có thể đào tạo những nghệ sĩ có tư duy tiên tiến với góc nhìn tổng hợp cùng không gian văn hóa nghệ thuật đầy sáng tạo và chuyên nghiệp, đáp ứng môi trường văn hóa nghệ thuật đang biến đổi một cách nhanh chóng.

Khoa văn hóa nghệ thuật trình diễn hình ảnh

Khoa văn hóa nghệ thuật trình diễn hình ảnh được lập ra như một chuyên ngành chi tiết của 3 chuyên ngành: sân khấu, điện ảnh hình ảnh, quản lý văn hóa nghệ thuật. Ngành công nghiệp điện ảnh mũi nhọn mang định hướng tương lai được đầu tư nguồn vốn quy mô lớn để tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ, trong mối quan tâm ngày càng cao với làn sóng Hallyu đang thu hút cả thế giới, chuyên ngành điện ảnh hình ảnh kết hợp với khoa công nghệ thông tin đang nuôi dưỡng nhân lực về sáng tạo nội dung hình ảnh và nhân lực chuyên môn về lĩnh vực điện ảnh hình ảnh mở rộng. Chuyên ngành sân khấu được phân thành 2 nhánh là diễn xuất và lý luận, để sinh viên có thể phát huy tài năng trong thực tế thông qua các tiết học về chế tác biểu diễn từng bước từng bước theo từng năm học. Ngành phân bố chương trình giảng dạy cũng như đội ngũ giáo sư phụ hợp với từng nhánh, nhằm tập trung bồi dưỡng các diễn viên kịch sẽ dẫn đầu thế kỷ 21. Chuyên ngành quản lý văn hóa nghệ thuật cung cấp một cách hệ thống các kiến thức, kỹ thuật, tư chất thông qua lý thuyết và thực hành mà một nhân lực chuyên môn về quản lý hoạch định văn hóa nghệ thuật cần phải có, đồng thời thực hiện giảng dạy năng lực nền tảng, nhằm đào tạo nhân lực chuyên môn về quản lý hoạch định văn hóa nghệ thuật sẽ dẫn đầu giới văn hóa của Hàn Quốc.

Chuyên ngành điện ảnh hình ảnh

Điện ảnh là một môn nghệ thuật gieo trồng biết bao mơ ước về tương lai lấy nền tảng là năng lực sáng tạo và trí tượng tưởng của con người. Ngoài ra còn là một loại hình công nghiệp mang tính định hướng tương lai được đầu tư nguồn vốn quy mô lớn để tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ. Gần đây, kết hợp với công nghệ thông tin, điện ảnh số (phim kỹ thuật số) đang trở thành xu hướng chung. Điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm của loại phim này, khoa của chúng tôi đang đào tạo những nhân tài ưu tú sẽ dẫn đầu nền công nghiệp phim ảnh và nghệ thuật điện ảnh mũi nhọn trong tương lai.

Chuyên ngành sân khấu (kịch)

Để xác định rõ ràng nghiên cứu kịch học và đảm bảo tính chuyên môn trong sáng tạo nghệ thuật sân khấu–hình thức của môn nghệ thuật cao cấp kết hợp với bản chất cuộc sống, khoa mong muốn đào tạo ra những diễn viên kịch chuyên nghiệp có khả năng cảm thụ và trí tuệ sẽ dẫn đầu nền văn hóa sân khấu thế kỷ 21, bằng việc giảng dạy các kiến thức chuyên môn về sân khấu kịch cùng sự huấn luyện một cách có hệ thống.

Chuyên ngành quản lý văn hóa nghệ thuật

Có thể ví quản lý văn hóa nghệ thuật chính là cầu nối giữa nghệ thuật và quan khách. Những nhà quản lý văn hóa nghệ thuật đóng vai trò hỗ trợ để người làm nghệ thuật có thể sáng tác trong môi trường tốt hơn, giúp đỡ để nhiều quan khách đến gần với nghệ thuật hơn. Văn hóa nghệ thuật bước vào thế kỷ 21 được sự giúp sức của tiến bộ tiêu chuẩn giáo dục, tăng trưởng thu nhập, gia tăng thời gian nghỉ và hỗ trợ mạnh từ chính phủ, đang phát triển trở thành ngành công nghiệp sáng tạo (Creative Industry) mang động lực tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai. Chuyên ngành quản lý văn hóa nghệ thuật của trường Đại học Sangmyung phấn đấu trở thành cái nôi nuôi dưỡng những nhà hoạch định văn hóa nghệ thuật, những CEO văn hóa nghệ thuật trong tương lai đón đầu thời đại văn hóa và dẫn đầu giới nghệ thuật Hàn Quốc.