• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Văn hóa Nghệ thuật

Khoa thể thao-múa

Khoa thể thao-múa được chia làm bộ môn quản lý sức khỏe thể thao và bộ môn nghệ thuật múa. Bộ môn quản lý sức khỏe thể thao đào tạo nhân tài có chuyên môn quản lý sức khỏe thông qua các môn thể thao đối với đối tượng người già, trẻ em, người khuyết tật, tổ chức các chương trình học tập đa dạng để giúp sinh viên có đủ tư cách trở thành các huấn luyện viên thể thao được Quốc gia công nhận. Bộ môn cũng đang nỗ lực cho việc đào tạo các tài năng múa có tố chất sáng tạo và nhân cách làm tăng giá trị nghệ thuật múa trong các lĩnh vực đa dạng như nghệ thuật và giáo dục, phúc lợi và giải trí, nghệ thuật chữa bệnh đóng góp cho xã hội và thế giới.

Ngoài ra, Bộ môn nghệ thuật múa cung cấp nhiều chương trình giáo dục và định hướng nghề nghiệp đa dạng có thể đạt được trình độ của một trung tâm giáo dục văn hóa và nghệ thuật được công nhận trên toàn quốc, nhằm nuôi dưỡng nhân tài có sự sáng tạo và tài năng múa, khiêu vũ đa dạng từ các em nhỏ đến người cao tuổi.. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành thánh địa để nuôi dưỡng tài năng múa với năng lực sáng tạo và nhân cách có thể truyền bá giá trị của vũ đạo trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật và giáo dục, phúc lợi và giải trí, nghệ thuật chữa bệnh, đóng góp cho xã hội trong nước và thế giới.

Bộ môn quản lý sức khỏe

Bộ môn quản lý sức khỏe nghiên cứu tri thức về quản lý sức khỏe một cách hệ thống và khoa học, đưa ra và hướng dẫn chương trình vận động nhằm mục đích đào tạo huấn luyện viên có thể tư vấn và đào tạo về chấn thương liên quan đến các hoạt động cơ thể, hấp thụ dinh dưỡng hợp lý và quản lý stress.

Bộ môn nghệ thuật múa

Bộ môn nghệ thuật múa Khoa thể thao-múa trường Đại học Sangmyung sau khi được thành lập vào năm 1996, trải qua 20 năm đã cho ra đời nhiều tài năng múa từ các lĩnh vực đa dạng khác nhau như giáo sư, giảng viên, vũ công chuyên nghiệp, biên đạo múa, biên đạo nhạc kịch, người lên kế hoạch biểu diễn và quản lý nghệ thuật, những người làm nghệ thuật văn hóa, chuyên gia fitness. Khoa có hệ thống chuyên môn chủ đạo về múa và đại chúng hóa, nuôi dưỡng các tài năng múa sáng tạo và tổng hợp đáp ứng yêu cầu của xã hội và thời đại. Đặc biệt lộ trình phát triển nghề nghiệp–CDR (Career Development Roadmap) không chỉ đào tạo nền tảng cơ bản về các loại hình múa nghệ thuật chuyên nghiệp như bale, múa hiện đại, múa truyền thống Hàn Quốc mà còn đào tạo nghề nghiệp một cách hệ thống và đa dạng qua nhiều lĩnh vực giúp mở rộng con đường phát triển nghề nghiệp tương lai.