• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Khoa âm nhạc

Khoa âm nhạc

Sau khi ‘bộ môn giáo dục âm nhạc’ được thành lập dựa trên nền tảng trọng tâm giáo dục mang tinh thần sáng tạo của trường Đại học Sangmyung, năm 1970 khoa âm nhạc được thành lập. Khoa được chia thành các chuyên ngành piano, thanh nhạc, sáng tác âm nhạc hiện đại, nhạc thính phòng, mang tầm nhìn “Nuôi dưỡng các nhà âm nhạc tổng hợp giao tiếp với thế giới” dựa trên nền tảng giáo dục trọng tâm về lý thuyết, thực hành, luyện tập một cách hệ thống bài bản, đang đào tạo những nhân tài thu hút giới âm nhạc trong nước. Ngoài ra không chỉ có năng lực thực tiễn khoa còn đang thực hiện khóa học phản ánh tinh thần của thời đại thông qua định hướng “Nghệ thuật đại chúng” kết nối với công nghiệp cao.