• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Văn hóa Nghệ thuật

Bộ môn nghệ thuật tạo hình

Bộ môn nghệ thuật tạo hình trang bị hệ thống lý thuyết về nghệ thuật Hàn Quốc, nghệ thuật phương Tây, điêu khắc, mĩ thuật nhằm mục tiêu nuôi dưỡng những nhà mĩ thuật có chuyên môn toàn cầu giàu trí tưởng tượng và sáng tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chương trình học năm 1, 2 bao gồm khóa học dự bị nuôi dưỡng sức sáng tạo và kiến thức nền tảng cơ bản cần thiết cho nghệ thuật tạo hình. Dựa vào đó, năm 3, 4 bao gồm chương trình đào tạo chuyên môn có thể chọn lựa riêng chuyên ngành để chọn lựa con đường tương lai đa dạng. Ngoài ra, các sinh viên học bộ môn nghệ thuật tạo hình có thể lựa chọn chương trình học đa dạng hợp với bản thân và nghề nghiệp, chương trình học nhận bằng chứng nhận cấp 2 cho người dạy nghệ thuật văn hóa và chuyên ngành luyện tập chế tác nội dung, chuyên ngành Media Art, mở ra tầm nhìn mới cho nghệ thuật sáng tạo của riêng mỗi cá nhân dựa trên tài năng, tố chất và sự quan tâm của mỗi người.

Bộ môn nghệ thuật đời sống

Bộ môn tổng hợp đào tạo nghệ thuật và đào tạo thiết kế, cung cấp nền tảng cần thiết giúp các sinh viên chuyên ngành trở thành các nhà chuyên môn về lĩnh vực liên quan. Hệ thống đào tạo của trường đang vận hành một cách linh hoạt và phản ánh nhu cầu của giới công nghiệp và xu hướng giới thời trang, vận hành chương trình hợp tác khoa học công nghiệp đa dạng ngoài các môn học chính quy như dự án hợp tác công nghiệp khoa học, thực tập ngắn và dài hạn tại các đơn vị công nghiệp. Để nuôi dưỡng các tài năng trẻ nghệ thuật và thiết kế, trường đã và đang tham gia tích cực các buổi Hội chợ thiết kế nổi tiếng nước ngoài (Trình diễn thiết kế thời trang Luân Đôn, Triển lãm nội thất quốc tế Milano, Paris Maison & Objet) và đang gặt hái được nhiều thành tích cao. Trường đặt mục tiêu đào tạo nuôi dưỡng những người dẫn đầu thế giới về nghệ thuật và thiết kế có năng lực và nhân cách.