• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Trường Đại học liên ngành Khoa học Công nghệ

Trường Đại học liên ngành Khoa học Công nghệ

Chào mừng các em đến thăm trường Đại học liên ngành Khoa học Công nghệ thuộc Đại học Sangmyung. Trường Đại học liên ngành Khoa học Công nghệ được chia thành các khoa: khoa công nghệ thông tin trí tuệ, khoa máy tính–điện–điện tử, khoa công nghệ kỹ thuật sinh hóa, và khoa trò chơi điện tử nhằm tối ưu hóa hiệu quả giáo dục thông qua việc kết hợp hài hòa giữa các môn học và quá trình đào tạo nhân tài cho ngành công nghiệp liên ngành tương lai – nền tảng phát triển của ngành công nghiệp nước nhà.

Với mục tiêu giảng dạy như vậy, hơn 50 giảng viên chính thức của trường Đại học liên ngành Khoa học Công nghệ đã và đang không ngừng nỗ lực để đào tạo nhân tài đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực sở hữu năng lực sáng tạo và kỹ năng Quốc tế. Mặc dù các ngành học của Đại học liên ngành Khoa học Công nghệ là các ngành có tốc độ phát triển nhanh dưới sự khởi xướng của cải cách kỹ thuật và công nghệ nhưng chúng tôi vẫn luôn không ngừng cố gắng hết mình cải tiến bài giảng và phương pháp học tập, đào tạo ra những tài năng có nền tảng và kiến thức chắc chắn, hay những người có khả năng phát huy năng lực tư duy toàn diện nhờ vào kỹ năng nền tảng vững chắc. Từ năm 2017, khoa công nghệ thông tin trí tuệ con người và khoa kỹ thuật điện tử được xây dựng lại, gộp thành ngành ICT (Information Communication Technology–Công nghệ thông tin truyền thông) với mục tiêu nuôi dưỡng đào tạo nguồn nhân tài liên ngành có thể thích ứng với thời đại của công nghệ thông tin và toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2017, khoa công nghệ năng lượng hóa học cũng được mở ra nhằm giáo dục, nghiên cứu, thực hiện các hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp liên quan đến năng lượng, môi trường và sự biến đổi khí hậu dựa trên những kiến thức về hóa học, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chủ đạo cho sự phát triển ngành công nghiệp và cải thiện môi trường, tích cực đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp năng lượng hóa học–ngành đóng vai trò thiết yếu đối với Hàn Quốc trong tương lai gần.

Nhà trường rất mong nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ các em.

Khoa công nghệ thông tin trí tuệ

Khoa công nghệ thông tin trí tuệ đào tạo những tài năng sáng tạo, sử dụng nền tảng kiến thức về công nghệ máy tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu vào các lĩnh vực đa dạng.

Tại đây, thông qua việc nghiên cứu và thu thập suy nghĩ, hành vi hay hiện tượng cảm xúc của con người, học sinh sẽ được học kỹ năng ứng dụng trí thông minh và kiến thức vào máy móc, và khả năng triển khai hệ thống, bối cảnh kỹ thuật dựa trên việc bảo vệ thông tin cá nhân và nguyên tắc đạo đức. Khoa công nghệ thông tin trí tuệ chỉ mở một bộ môn duy nhất (Bộ môn công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo) lấy tâm điểm là ngành công nghệ thông tin trí tuệ con người.

Bộ môn công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo

Bộ môn công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo bồi dưỡng những tài năng sáng tạo sở hữu kiến thức và kỹ thuật đa dạng về tâm lý con người, thiết kế và công nghệ. Ngành này đòi hỏi những kỹ sư kỹ thuật chuyên môn ICT (Information Communication Technology - Công nghệ thông tin truyền thông) và DT (Data Technology-Công nghệ dữ liệu) có nghiên cứu, hiểu biết về thông tin não bộ, tri giác, nhận thức, cảm xúc của con người. Bộ môn công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo vận hành 3 chương trình là công nghệ thông tin, hệ thống thông minh, tương tác giữa người và máy, đào tạo ra các kỹ sư kỹ thuật phù hợp tương ứng theo từng lĩnh vực.