• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Trường Đại học liên ngành Khoa học Công nghệ

Khoa trò chơi điện tử

Khoa trò chơi điện tử nghiên cứu lý luận và thực tiễn để lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, ứng dụng phần mềm trò chơi điện tử dựa trên nền tảng kiến thức công nghệ như toán học, lập trình, cấu tạo dữ liệu, phần mềm; các kiến thức về khoa học xã hội như lập kế hoạch, tâm lý, nội dung kinh doanh và kiến thức về văn học nghệ thuật như nghệ thuật kể chuyện, nhân vật, animation. Tại đây, các em được nghiên cứu một cách hệ thống về trò chơi nhờ chương trình thạc sĩ, tiến sĩ đầy chặt chẽ và hệ thống của khoa bậc cao học, đồng thời dưới sự tư vấn của các doanh nghiệp liên quan sẽ hỗ trợ việc phát triển các ý kiến sáng tạo để tạo ra sản phẩm.