• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa môi trường không gian

Khoa môi trường không gian lấy lý thuyết của khoa học không gian làm trọng tâm, có bộ môn địa lý giúp hiểu được tác dụng tương hỗ giữa môi trường và con người cũng như mô hình của không gian thông qua các kiến thức về cư trú học dựa trên sự gắn kết mang tính ứng dụng của môi trường về mặt vật lý. Mục tiêu của khoa là học các phương pháp tham khảo và sử dụng một cách bao quát, sâu sắc môi trường và không gian trong phạm vi đa dạng xoay quanh con người. Khoa luôn mong muốn đào tạo ra các chuyên gia có thể kết hợp giữa sáng tạo và tăng cường tính ứng dụng cũng như tính chuyên môn thông qua đào tạo hiểu biết về sự biến hóa phát triển môi trường tự nhiên·nhân văn thông qua tác dụng tương hỗ của môi trường và con người, phân tích mô hình và cấu tạo không gian thông qua hệ thống thông tin không gian (GIS), bồi dưỡng năng lực hoạch định và thiết kế môi trường không gian, tiếp thu năng lực thiết lập phúc lợi môi trường không gian. Ngoài ra, để cải tiến năng lực áp dụng thực tế và ứng dụng các kiến thức chuyên môn, hiện nay, khoa đang tập trung vào việc vận hành quá trình chuyên môn liên kết, nghiên cứu học thuật, thực tập và áp dụng các chương tình đào tạo tại chỗ cũng như cấp giấy chứng nhận. Một số lĩnh vực quan trong có thể làm việc sau khi tốt nghiệp là giáo dục, vận chuyển·thương mại·phân phối, du lịch·hàng không·khách sạn, các cơ quan liên quan tới công nghiệp GIS và IT, các đơn bị liên quan tới thiết kế môi trường không gian và xây dựng, các phòng nghiên cứu, NGO, v.v…