Viện Đào tạo Văn hóa Ngôn ngữ Quốc tế

지도

Phương tiện giao thông

Phương tiện giao thông
Phân loại Tuyến đường Ghi chú
Địa chỉ SANGMYUNG UNIVERSITY, 20, HONGIMUN 2-GIL, JONGLO-GU, SEOUL, KOREA (03016)
Tàu điện ngầm Gyeongbokgung Station
Xe buýt 7016, 1711, 7022