Khóa học tiếng Hàn

Giới thiệu khóa học

 1. Khóa học Chuẩn bị cho Kỳ thi TOPIK (TOPIK I / TOPIK II)
  • Được hướng tới các sinh viên nước ngoài đang chuẩn bị cho kỳ thi TOPIK
  • phân tích các câu hỏi trong đề thi topik và giải các câu hỏi của các kì thi trước
  • Được tiến hành trong 4 tuần trước kỳ thi TOPIK, trong suốt học kỳ

 

 1. Khóa học Đặc biệt về Tiếng Hàn
  • Khóa học dành cho sinh viên nước ngoài hệ đại học hoặc sau đại học tại trường
  • nhằm mục đích cải thiện kỹ năng cơ bản về Tiếng Hàn (từ cấp độ 1 đến 2)
 2.  
 3. Khóa học Thay thế Chứng chỉ Tốt nghiệp
  • Một chương trình được công nhận là phương án thay thế cho chứng chỉ tốt nghiệp về Tiếng Hàn của sinh viên nước ngoài

 

 

  토픽대비반