Khóa học tiếng Hàn

Giới thiệu chương trình

  • Chương trình văn hoá ngắn hạn giúp trau dồi khả năng tiếng hàn và trải nghiệm các văn hoá của Hàn Quốc 
  • Học sinh có thể tham gia trải nghiệm các chương trình văn hoá nổi bật như học nấu món ăn ,Kpop Dance,học taekwokdo,…

Thời gian

  • Tham gia tối thiểu 1 tuần trong thời gian nghỉ giữa kì hoặc trong kì học

Tham gia

  • Tối thiểu 10 người tham gia trở lên

한국어교육과정한국어교육과정