Khóa học tiếng Hàn

Khóa học tiếng Hàn

  • Đây là khóa đào tạo trọng tâm của ILCEC dạy một cách hệ thống cho các học viên đã tốt nghiệp từ cấp 3 trở lên muốn học tiếng Hàn.
  • Được chia làm 6 cấp, mỗi cấp được tiến hành trong 200 giờ trong vòng 10 tuần. Mỗi ngày giờ học diễn ra trong 4 tiếng và kéo dài 5 ngày 1 tuần
  • Lớp buổi sáng diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều và lớp buổi chiều diễn ra từ 1 giờ 30 đến 5 giờ 30.
  • Bằng tốt nghiệp trao cho học sinh được Hiệu trưởng trường Đại học Sangmyung cấp chứng nhận.
Khóa học tiếng Hàn01 Khóa học tiếng Hàn02

Hướng dẫn theo từng cấp

Hướng dẫn theo từng cấp
Cấp 1 Có khả năng giao tiếp cơ bản trong cuộc sống. Dạy các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày như chào hỏi, giới thiệu. gọi đồ ăn, mua sắm, sử dụng phương tiện giao thông công cộng. bưu điện, bệnh viện, sử dụng điện thoại công cộng, v.v.. trong môi trường dùng tiếng Hàn mỗi ngày. Sơ cấp
Cấp 2
Cấp 3 Có khả năng giao tiếp bình thường. Khóa trung cấp giúp học viên có năng lực tiếng Hàn ở mức sinh hoạt không có trở ngại nào ở Hàn Quốc, hiểu được một mức độ nào đó nội dung trên TV, báo chí Hàn Quốc, chia sẻ ý kiến tự do trong cuộc sống hàng ngày khi gặp người Hàn Quốc. Trung cấp
Cấp 4
Cấp 5 Có khả năng giao tiếp ngôn ngữ chuyên ngành. Có thể làm việc bình thường tại các doanh nghiệp Hàn Quốc, đọc hiểu và soạn văn bản chuyên ngành trong các môi trường đặc thù. Tăng khả năng tiếng Hàn ở mức có thể hiểu được nội dung các môn Đại cương trên Đại học. Cao cấp
Cấp 6
touch slide

Lịch học khóa học tiếng Hàn chính quy(2024)  ※ Vui lòng liên hệ với văn phòng về nội dung câu hỏi lịch trình học kỳ

Kế hoạch đào tạo năm học 2020~2021

Năm học

Kì học

Thời gian đào tạo

kiểm tra bố trí

thời gian học

2024

Mùa thu

2024.09.23.(Mon) ~ 2024.11.29.(Fri)

2024.09.10.(Tue)

10weeks

Mùa đông

2024.12.09.(Mon) ~ 2025.02.19.(Wed)

2023.12.03.(Tue)

10weeks

touch slide