Khóa học tiếng Hàn

Khóa dự bị Đại học

  • Dành cho các đối tượng học sinh kết thúc các khóa học chính quy và chuẩn bị nhập học Đại học có thể theo được các giờ học chuyên ngành không gặp trở ngại nào thông qua việc học tập tiếng Hàn chuyên sâu.

Nội dung chủ yếu

  • Giúp nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Hàn để bồi dưỡng tri thức liên quan đến chuyên ngành
  • Học các kĩ năng cần thiết vận dụng tiếng Hàn trong các giờ học ở bậc Đại học như viết báo cáo, phát biểu ...
  • Vận dụng kiến thức nền tảng đa dạng và giúp tăng cường cách diễn đạt thông qua các giờ học thảo luận.
  • Học từ vựng cao cấp thông qua các tài liệu đọc rộng lớn và bắt nguồn từ các bài báo xã luận
  • Giúp tăng cường năng lực viết thông qua việc luyện tập đa dạng
  • Cung cấp các thông tin thực tế cần thiết trong cuộc sống sinh viên.