Cuộc sống trong trường

Xin phép các hoạt động sinh viên (Hội họp)

Khi các đoàn thể sinh viên (Hội sinh viên, Hội sinh viên khoa và trường, Câu lạc bộ,...) muốn xin giấy phép hội họp thì sinh viên đại diện ký tên vào giấy Đăng ký hội họp và phải nộp đơn cho phòng đào tạo trước 5 ngày dự kiến hội họp và phải được chấp thuận. Sau khi Hội sinh viên khoa (chuyên khoa) xin Trưởng khoa(chuyên khoa) và Hiệu trưởng trường trực thuộc thông qua, Hội đồng sinh viên trường thông qua Hiệu trưởng trường trực thuộc thì phải nộp cho phòng đào tạo.

Xin phép đăng bài viết

Sinh viên muốn dán quảng cáo, bài viết,... ở trong trường dưới danh nghĩa cá nhân hoặc đoàn thể trước tiên phải trình bản thảo cho phòng đào tạo sau đó nhận được phê duyệt cũng như phải được nhận chỉ định về nơi dán và thời gian.

Sử dụng bài viết

Trong trường Đại học, nếu muốn xem toàn bộ nội dung cần thiết cho cuộc sống sinh viên trong trường như công bố, thông tin, phát biểu, thông báo, … thì hải vào trang web của trường để nhận thông tin liên quan hoặc xem trên Bảng thông bán dán ở lối ra vào.

Bưu kiện của sinh viên

Tất cả các bưu kiện được tiếp nhận qua trường, bưu kiện bình thường phân loại và để theo khoa, chuyên ngành để ở hành lang tầng 1 (tòa C) tòa nhà chính. Bưu kiện đảm bảo hoặc bưu phẩm phải đem theo thẻ sinh viên đến phòng kế toán tổng vụ để lấy đồ.

Trang thiết bị tiện ích, phúc lợi

Trang thiết bị tiện ích, phúc lợi
Phân loại Vị trí Nội dung chi tiết Ghi chú
Phòng y tế Hội quán sinh viên tầng 1 Y tá điều trị và tư vấn
Bưu điện Thư viện tầng 1 Dịch vụ bưu chính
Nhà ăn cho giáo viên (sinh viên có thê ăn) Hội quán hanuri tầng 9 Ăn tự chọn
Nhà ăn sinh viên Hội quán sinh viên tấng1 đồ Tây, đồ Hàn, đồ ăn vặt
Siêu thị nhỏ Hội quán sinh viên tấng 1 Fancy, snacks, drinks, daily necessities, etc.
Sảnh Chính tầng 2
Khu sinh hoạt sinh viên tầng 2
Cà phê (Fan Dorothy) Hội quán sinh viên tầng 1 Coffee, dessert, etc.
Khoa thiết kế tầng 1, 2
Quán cà phê (pine tree) Khu sinh hoạt sinh viên tầng 2
Phòng vẽ Khoa thiết kế tầng 1 Đồ dùng dụng cụ liên quan đến vẽ, chế tác pa-nô
Tiệm photocopy Thư viện tầng 2, khắp mọi nơi trong trường Photo, in, máy photo tự động
Hiệu sách Hội quán sinh viên tầng 1 sách, dụng cụ học tập
Hiệu kính Hội quán sinh viên tầng 1 Bán và sửa kính, lens
Quán cắt tóc Hội quán sinh viên tầng 1 Cắt tóc, làm xoăn
Cửa hàng bán đồ lưu niệm Hội quán sinh viên tầng 1 đồ lưu niệm của trường Sang Myung
Phòng đánh bi-a Hội quán sinh viên tầng 2 4 lỗ, bóng bi-a
Máy rút tiền mặt (ATM) Tòa nhà chính tầng 1 Ngân hàng Woori
Sảnh Chính tầng 2 Ngân hàng Kukmin(08:00~22:00)
Thư viện tầng 1
  • Bưu điện(08:00 ~ 22:00)
  • Ngân hàng Woori(08:00 ~ 22:00)
  • Ngân hàng Kukmin(08:00 ~ 22:00
Hội quán sinh viên tầng 1 Ngân hàng woori(08:00 ~ 22:00)