Cuộc sống trong trường

Đời sống trong trường học (Cơ sở Cheonan)

Cấp phép sự kiện sinh viên (Hội họp)

Khi một tổ chức sinh viên (hội sinh viên trường, hội sinh viên khoa, câu lạc bộ…) có nhu cầu xin phép tổ chức hội họp, sinh viên đại diện phải ký vào đơn đăng ký hội họp và nộp cho Phòng Công tác sinh viên để được phê duyệt ít nhất 5 ngày trước ngày tổ chức. Hội sinh viên của khoa và của trường phải được Hội trưởng hội sinh viên của khoa và của trường phê duyệt trước khi nộp lên Phòng Công tác sinh viên.

Phê duyệt đăng bản tin

Khi sinh viên đăng quảng cáo, thông báo… nhân danh cá nhân hoặc tập thể trong khuôn viên trường thì phải nộp bản gốc trước cho Phòng Công tác sinh viên để lấy dấu và chỉ định địa điểm, thời gian đăng bài.

Sử dụng bảng tin

Tất cả các vấn đề cần thiết cho đời sống sinh viên trong trường như thông cáo, thông báo, phát biểu, bản tin… đều được đăng tại mục thông báo trên trang chủ của trường và dán tại các bảng thông báo được lắp đặt khắp nơi trong trường nên sinh viên phải lấy các nội dung thông báo này thông qua các bảng thông báo khi đi học hoặc về nhà hoặc kiểm tra trên trang web của trường.

Bưu phẩm của sinh viên

Bưu phẩm gửi đến trường được nhận theo đợt, bưu phẩm thông thường được phân loại theo khoa, chuyên ngành và đặt tại sảnh tầng 1 của tòa nhà chính (Tòa nhà C), các bưu phẩm, bưu kiện đã được đăng ký cần phải trình thẻ sinh viên tại Phòng Kế toán tổng vụ để nhận.

Cơ sở tiện ích và phúc lợi
1
2캠퍼스(천안)의 Cơ sở tiện ích và phúc lợi의 위치 및 세부 내용
Phân loại Vị trí Nội dung chi tiết
Phân loại Vị trí Nội dung chi tiết
Trung tâm chăm sóc sức khỏe và y tế Tầng 1 Trung tâm sinh viên Điều trị và tư vấn y tế
Bưu điện Tầng 1 Thư viện Nghiệp vụ bưu chính
Nhà ăn của nhân viên trong trường (Sinh viên có thể sử dụng) Tầng 9 Tòa nhà Hanuri Buffet
Nhà ăn sinh viên Tầng 1 Trung tâm sinh viên Đồ ăn Hàn Quốc, đồ ăn phương Tây, đồ ăn nhẹ…
Cửa hàng tiện lợi Tầng 1 Trung tâm sinh viên Thực phẩm ưa thích, đồ ăn nhẹ, đồ uống, nhu yếu phẩm hàng ngày…
Tầng 2 Gyedanggwan
Tầng 2 Trung tâm sinh hoạt sinh viên
Café Tầng 1 Trung tâm sinh viên Café, đồ tráng miệng…
Tầng 1, 2 Đại học Thiết kế
Tầng 2 Trung tâm sinh hoạt sinh viên
Phòng vẽ Tầng 1 khoa Thiết kế Đồ thủ công, sản xuất panel…
Cửa hàng photocopy Tầng 2 Thư viện, Mọi nơi trong trường Photocopy, in ấn, máy photocopy tự động…
Hiệu sách Tầng 1 Trung tâm sinh viên Sách, văn phòng phẩm…
Cửa hàng kính Tầng 1 Trung tâm sinh viên Bán và sửa chữa kính, kính áp tròng…
Salon tóc Tầng 1 Trung tâm sinh viên Cắt, uốn
Cửa hàng lưu niệm Tầng 1 Trung tâm sinh viên Đồ lưu niệm của trường Đại học Sangmyung
Máy ATM Tầng 1 Tòa nhà chính Woori Bank
Tầng 1 Gyedanggwan Kookmin Bank (08:00~22:00)
Tầng 1 Thư viện Bưu điện (08:00~22:00) Woori Bank(08:00~22:00) Kookmin Bank (08:00~22:00)
Tầng 1 Trung tâm sinh viên Woori Bank(08:00~22:00)
touch slide