• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Khoa học Nhân văn Toàn cầu

Khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc

Khoa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc đặt mục tiêu đào tạo nhân tài có thể đóng góp cho xã hội bằng những kiến thức chuyên môn liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, cũng như đào tạo chuyên gia mang tính sáng tạo và hợp lý, sở hữu phẩm chất và bản tính tự chủ của người Hàn Quốc. Bằng việc giảng dạy chuyên ngành nhấn mạnh đặc biệt vào tính thực dụng, sáng tạo và logic, với sự phát triển nội tại của ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, khoa đào tạo những nhà chuyên môn có tính thực dụng, có thể cung cấp các nội dung văn hóa ngôn ngữ Hàn Quốc cho xã hội kỹ thuật–thông tin mới và góp sức vào sự toàn cầu hóa.