• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Đại học Thiết kế

Bộ môn thiết kế công nghiệp

Ngành thiết kế công nghiệp cùng với tốc độ phát triển và biến đổi của các ngành công nghiệp mũi nhọn, cần phải được trang bị hệ thống giáo dục tiên tiến phản ánh trong nền giáo dục, tiếp thu một cách nhanh chóng kỹ thuật mới; để sinh viên sở hữu đặc tính dung hòa có thể áp dụng các giá trị mới và phát triển thành những nhà lãnh đạo thiết kế chuyên môn trong khái niệm mang tính định hướng tương lai sau này, cần chỉ đạo trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề một cách toàn diện.

Ngành thiết kế công nghiệp quyết tâm hoàn thành mục tiêu bằng việc thiết lập chiến lược phát triển của ngành và từng bước tháo gỡ vấn đề dưới tấm nhìn lâu dài để xây dựng một chuyên ngành đào tạo những nhà lãnh đạo thiết kế thế hệ mới, lấy trọng tâm là thiết kế mạng lưới đa phương tiện (multimedia network design) đang dần trở thành mấu chốt của nền công nghiệp. Xác lập một hệ thống vận hành phù hợp với đặc tính của thiết kế trong nền văn hóa thông tin mũi nhọn tùy thuộc vào mục tiêu phát triển trung-trường kì về chuyên ngành, giáo dục cũng như sinh viên; đóng góp vào sự thúc đẩy phát triển của chuyên ngành bằng việc trang bị những đặc tính khác biệt thông qua sự cải tiến về điều kiện giáo dục, nội dung cũng như phương pháp, trang bị sức cạnh tranh mang tính Quốc tế.