• 현재페이지 인쇄

SEOUL – Cơ sở 2 (Cheonan), 10 khối trường, 52 khoa

Global Dynamic Sangmyung University

Câu lạc bộ Taekwondo

Câu lạc bộ Taekwondo Đại học Sangmyung

Câu lạc bộ Taekwondo được thành lập năm 1988, ban đầu là do đội nữ hoạt động, từ năm 1998 chuyển đổi từ nữ sang nam. Điều này đang làm tăng hiệu quả tốt nhất về việc nâng cao nhận thức nam nữ học chung một trường. Ngoài ra thông qua việc huấn luyện ở nước ngoài, tham gia các cuộc thi mở rộng Quốc tế, các cuộc huấn luyện viếng thăm trường của các đội tuyển đại diện quốc gia nước ngoài. Thế vận hội Olympic, Asiad, Thế vận hội sinh viên, các cuộc thi đấu các trường Đại học trên thế giới đã giúp quảng bá hình ảnh trường rộng rãi và nâng lên vị thế dẫn đầu. Bên cạnh đó, dù 1 năm số người được chọn rất ít chỉ có 5 người song qua các cuộc huấn luyện cường độ cao đã giúp đạt được những thành tích cao tại nhiều cuộc thi đấu.